Dansvoorstelling Muzehof

Cultureel Jaarprogramma

Stevige culturele basis voor ieder kind

Het Cultureel Jaarprogramma (CJP) bestaat uit activiteiten en projecten op het gebied van beeldende kunst, audiovisuele vorming, literatuur, muziek, dans, drama en cultureel erfgoed.

Door kunstzinnige en creatieve ontmoetingen in alle kunstdisciplines worden kinderen enthousiast voor kunst, cultuur en cultureel erfgoed en ontdekken zij hun culturele leefomgeving.

Het CJP levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling, vooral waar het gaat om het prikkelen van de nieuwsgierigheid, het stimuleren van de verbeelding, het appelleren aan de emotionele beleving en creatieve denkwijzen.

De ICC’er van je school is de contactpersoon voor het CJP-programma. Hij of zij heeft alle informatie over de inhoud, de planning en de organisatie van de activiteiten.

Brede samenwerking

In samenwerking met de Interne Cultuurcoördinatoren van de scholen (ICC’ers) bewaakt de Muzehof de kwaliteit van de CJP-activiteiten. De samenwerking tussen partijen is voor vier jaar vastgelegd in het Convenant Cultuureducatie 2012-2016. Regionaal Archief Zutphen, Graafschap Bibliotheken, Musea Zutphen, Filmtheater Luxor, Hanzehof en Muzehof, ICC’ers (SCVBZ) stellen het programma samen en Muzehof balie Cultuur en School is coördinator.

CJP-programma

Bekijk hier het CJP-programma 2016-2017
Het rooster is verkrijgbaar via de ICC'er er van je school.

  • Volg de cultuurcoach van de gemeente Zutphen op de facebookpagina van de Muzehof!
  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.