Tegemoetkoming leskosten

Kunt u het lesgeld niet betalen voor u of uw kind(eren) om financiële redenen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de leskosten. De Muzehof verwijst u graag door naar de volgende organisaties:

Stichting Leergeld (Zutphen en Lochem)

Biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Stichting Leergeld komt kinderen van 4 tot 18 jaar tegemoet die in een gezin opgroeien met een laag inkomen.
Voor Zutphen zie voor meer informatie of bel 0575-514675
Voor Lochem zie voor meer informatie of bel 06-404 420 76

Meedoenregeling (gemeente Zutphen)

De gemeente Zutphen heeft de Meedoenregeling waardoor gezinnen en volwassenen met een minimaal inkomen toch lessen kunnen volgen.
De Meedoen-regeling vraagt u aan via het aanvraagformulier. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van Het Plein. Zie voor meer informatie.

Meedoenregeling (gemeente Lochem)

Bij de gemeente Lochem kan iedereen vanaf 4 jaar oud in aanmerking komen voor een minimaregeling. Dat gaat via het Zorgloket van de gemeente Lochem.  Zie voor meer informatie of bel 0573-289 222 ('s morgens bereikbaar)