Balletdanseresjes op het podium

Organisatie

Organisatie
STICHTING MUZEHOF, MUZIEK- EN DANSSCHOOL REGIO ZUTPHEN

RSIN nr.: 30.32.723

DIRECTIE
Mevrouw L.N. Lagerweij, directeur

BESTUUR
De heer P.F. van der Hammen, voorzitter
Mevrouw S.M.M. van Rassel, secretaris
De heer A.J. Geerlink, penningmeester
De heer J. Jansen van Velsen, lid
De heer M. van den Born, lid

BELONINGSBELEID
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
Directie en personeel worden beloond conform de richtlijnen van de cao Kunsteducatie.

DOELSTELLING
www.muzehof.nl/over-ons/visie-en-missie