bestuursleden

Bestuur

Het bestuur van de Muzehof wordt gevormd door de volgende leden:
Pieter van der Hammen / voorzitter
Saskia van Rassel / secretaris
Hans Geerlink / penningmeester
Jan Jansen van Velzen
Marijn van den Born