Zmart-artZ cursus Alexandra v.d. Hilst

Zmart-artZ

De Muzehof initieert en ondersteunt ook speciale projecten. Een daarvan is het project Zmart-artZ.
Bekijk hier de videofilmpjes die in een paar minuten inzichtelijk maken wat de methodiek is van Zmart-artZ, wat het effect is op het leren van de kinderen en wat het betekent voor de ontwikkeling van leerkrachten en samenwerking binnen de teams.

Filmpje: Zmart-artZ introductie

Directeuren en leerkrachten vertellen over hun ervaringen met Zmart-artZ.

Wat is Zmart-artZ?

Kenmerkend aan Zmart-artZ is dat het creatief proces van kunstvakken wordt gebruikt om zaakvakken op zo'n manier aan te bieden dat kinderen gestimuleerd worden om te gaan onderzoeken en experimenteren.

De benadering biedt veelzijdigheid wat betreft de leerstrategieën. Leerstof kan bijvoorbeeld visueel, kinesthetisch of auditief vormgegeven worden aan de hand van beeldende kunst, dans, theater of muziek.

Zmart-artZ helpt leerkrachten om de samenhang tussen verschillende vakken te vergroten. Kunstzinnige oriëntatie en wereldoriëntatie kunnen elkaar versterken en er kan beter rekening gehouden worden met de diversiteit in leerstrategieën van kinderen. Het kunstvak krijgt betekenisvolle inhoud door de inhoud van de zaakvakken te gebruiken in het creatief proces.

Meer weten over Zmart-artZ?

Stap voor stap door Zmart-artZ? Link naar inleidend hoofdstuk met films en documenten.

In gesprek?

Neem contact op met Jessica Harmsen / projectleider CMK en adviseur leerkrachten:
E-mail Jessica Harmsen / 06 1324 7600

Credits/ historie/ ontwikkelingslijn van Zmart-artZ

Zmart-artZ is tussen 2013 en 2016 ontwikkeld met financiële steun van Fonds voor Cultuurparticipatie binnen het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!