Inleiding Zmart-artZ

Inleiding Zmart-artZ

Een avontuurlijke reis, die mooie belevenissen en vergezichten heeft opgeleverd voor alle betrokkenen. Zo zou je het Zmart-artZ project in Zutphen en omgeving kunnen samenvatten. Nieuwe leerervaringen voor kinderen, veranderde inzichten bij leerkrachten, samenwerken in teams van leerkrachten en kunstvakdocenten en werken vanuit thema's en verbinding van vakken.

In 2016 zijn vijf scholen gestart om kunst en cultuur een stevige plek te gaan geven in het onderwijs. Ze zijn aan de slag gegaan met de vraag hoe je het creatieve proces van kunstvakken kunt gebruiken om zaakvakken op zo'n manier aan te bieden dat je kinderen verleidt tot onderzoek en experiment. Hoe kun je beeldende kunst, dans, theater en muziek gebruiken om leerlingen op heel veel verschillende manieren te laten leren, zodat alle zintuigen aan bod komen? Hoe kun je procesgericht werken met kinderen? Hoe verbind je het leerproces van de kinderen zoveel mogelijk met hun eigen leven?

Heel bijzonder bij dit project is dat alle inzichten die opgedaan zijn zichtbaar gemaakt zijn voor collega's in het veld. Er ligt een heel pakket aan materialen die door nieuwe scholen, kunstvakdocenten en centra voor de kunsten gebruikt kunnen worden bij het vormgeven van eigen plannen. Er zijn praktische instrumenten over bijvoorbeeld het trainen van betrokkenen en het inrichten van de projecten, maar er zijn ook mooie verslagen en reflecties van scholen. Hier krijg je als geïnteresseerde een kijkje in de keuken. Om het beeld compleet te maken, zijn er videofilmpjes gemaakt die in een paar minuten inzichtelijk maken wat de methodiek is van Zmart-artZ, wat het effect is op het leren van de kinderen en wat het betekent voor de ontwikkeling van leerkrachten en samenwerking binnen de teams.

Voor de deelnemende scholen was het soms een sprong in het diepe, maar mét een vangnet van coaches en kunstvakdocenten vanuit Muzehof Centrum voor de Kunsten. De producten die er nu liggen zijn voor de nieuwe scholen weer een steun in de rug. Veel plezier met het bekijken van de resultaten en het maken van plannen voor versterking van het onderwijs!

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!