Kennismaking Zmart-artZ werkwijze

Kennismaking met de werkwijze van Zmart-artZ

Via een aantal vragen helpen we je graag op weg om de voor jou interessante instrumenten te vinden.

 • Wil je een snel overzicht van de aanpak van Zmart-artZ, de meerwaarde voor leerlingen en het effect op de leerkrachten en teamontwikkeling?
  Bekijk de videofilmpjes voor een eerste kennismaking.
 • Wil je weten wat er van leerkrachten en teams wordt verwacht en hoe ze ondersteund kunnen worden?
  Op basis van de ervaringen van de scholen is een profiel samengesteld voor leerkrachten die werken aan projecten die qua aanpak vergelijkbaar zijn met Zmart-artZ. De beschreven eigenschappen/kwaliteiten hebben betrekking op het leerproces van de leerkracht zelf, het leerproces dat de leerkracht samen met de kinderen doormaakt en het leerproces dat de leerkracht samen met collega's in het team doormaakt.
  Het profiel kan gebruikt worden bij het voeren van ontwikkel- of functioneringsgesprekken en bij het verhelderen van teamrollen. Elke persoon heeft verschillende kwaliteiten en juist op teamniveau ontstaat vaak een mooi profiel om vernieuwing van onderwijs vorm te geven.
  Bij de implementatie van Zmart-artZ wordt geïnventariseerd waar het betreffende team staat en wat er nodig is om de volgende stap(pen) te zetten. Hier vind je meer informatie over de trainingen en workshops die de afgelopen jaren zijn ingezet.  Info over workshops voor leerkrachten
 • Wil je weten wat er van kunstvakdocenten en coaches wordt verwacht en hoe ze ondersteund kunnen worden?
  Wanneer je als kunstvakdocent in het basisonderwijs aan de slag gaat en samen met leerkrachten lessen ontwikkelt en uitvoert, is een zorgvuldige voorbereiding van belang. Om een beeld te geven van de kwaliteiten die je nodig hebt als coach of kunstvakdocent, zijn op basis van ervaringen de afgelopen jaren profielen opgesteld. In de profielen wordt ingegaan op de benodigde visie/attitude van de professionals, de vaardigheden, kennis en gewenste ervaring en voorkennis.
  Ter ondersteuning van coaches en ICC'ers is een reeks workshops ontwikkeld. Via de workshops leren de deelnemers over het belang van cultuureducatie, de verschillende manieren waarop cultuureducatie vorm kan krijgen, procesgerichte didactiek, de samenwerking met culturele instellingen en het samen ontwerpen van lessen door leerkrachten en kunstvakdocenten.
 • Ben je benieuwd naar de startvragen die belangrijk zijn om een project goed in te kunnen richten?
  Er is een handleiding ontwikkeld voor een intakegesprek tussen school en adviseur. Bespreek je de onderwerpen die in de handleiding genoemd zijn, dan weet je zeker dat je alle basisinformatie hebt om een project in te richten dat vernieuwend is voor de school, maar ook past bij de praktische mogelijkheden, de werkwijze en cultuur van de school.De handleiding bevat vragen over:
  a. de wens/het probleem van de school (aanleiding voor opstart project),
  b. methoden en werkwijzen die de school gebruikt, waar Zmart-artZ een aanvulling op kan vormen of vervanging voor kan zijn,
  c. samenstelling van het team en ontwikkelingen binnen het team, draagvlak,
  d. huidige inzet van kunst en cultuur in het onderwijs,
  e. ondersteuning van het team.
 • Wil je weten welke stappen je kunt volgen bij de ontwikkeling en uitvoering van een project?
  Er zijn twee instrumenten die inzicht geven in de aanpak die gehanteerd kan worden:
  Een stappenplan 'implementatie Zmart-artZ', met daarin een uitwerking van het hele traject van voorbereiding dat scholen en kunstvakdocenten samen doorlopen. Denk aan:
  1. contact tussen cultuurcoach van de Muzehof en de ICC'er van een school
  2. intakegesprek tussen coach van de Muzehof, de schooldirecteur en de ICC'er
  3. terugkoppeling naar het team
  4. uitwerking van werkplan door ICC'er op basis van het cultuurbeleidsplan van de school
  5. tekenen van overeenkomst tussen de school en de Muzehof
  6. startbijeenkomst voor het team (informeren, motiveren, inspireren)
  7. uitvoeren teamtraining
  8. kunstvakdocent en leerkrachten ontwerpen samen lessen. 
  De achtste stap is in meer detail uitgewerkt in een stappenplan 'samen ontwerpen':
  a. ontwikkelen van een jaarplan, vaststellen van thema's
  b. brainstorm over activiteiten en taakverdeling
  c. per bouw of groep opstellen van een programma van eisen
  d. ontwerpen van lessen
  e. toetsing van de ontworpen lessen aan de hand van het programma van eisen
  f. uitvoeren van lessen
  g. evaluatie (focus op het onderwijs)
  h. evaluatie (focus op samenwerking school en kunstvakdocent)

 

 • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
 • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!