Talentenklas muziek

Talentenklas voor gevorderde muzikale talenten

Wil je auditie doen voor de Muzehof Talentenklas? Of ben je al toegelaten? Dan is het goed te weten wat dat ongeveer inhoudt. De Muzehof Talentenklas is een groep leerlingen die meer talent en motivatie hebben dan de gemiddelde muziek-leerling. Ze willen zich bijvoorbeeld voorbereiden op een eventuele vakstudie muziek, maar dat hoeft zeker niet. 

De Talentenklas in de praktijk

De Muzehof verleent je als talentenklas-leerling een aantal extra’s. In ruil daarvoor verwachten we ook een bepaalde inzet. Hoewel we altijd oog hebben voor specifieke situaties en we daarvoor ook een oplossing zoeken, is deelname aan de Talentenklas niet vrijblijvend.
Deelname aan de Talentenklas is mogelijk voor alle leerlingen uit de regio Zutphen en Lochem. Om je talent te kunnen ontwikkelen is extra lestijd noodzakelijk. Het is de bedoeling dat je voldoende lestijd op je instrument volgt bij je eigen docent.
Op dinsdagavond is de les voor alle leerlingen die na auditie zijn toegelaten tot de talentenklas. In deze lessen komen onder meer aan de orde: muziektheorie en gehoortraining, muziekgeschiedenis en samenspel. Daarnaast krijg je verschillende workshops of masterclasses aangeboden en zijn er door het jaar heen diverse optredens.  

Auditie
Je kunt alleen deelnemen aan de Talentenklas na een auditie. De auditie vindt plaats op 25 september 2021. Een auditiecommissie beslist over aanname. Voor de auditie bereid je een programma voor met drie afwisselende stukken van maximaal 10 minuten. Daarnaast is er een kort motivatiegesprek. Ook spelers die al deel hebben uitgemaakt van de klas doen jaarlijks auditie voor het nieuwe seizoen. Bij de auditie zijn geen ouders aanwezig. Kort na de audities beslist de commissie over aanname en krijgen de deelnemers bericht. 

De talentenklas gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.  

Auditiedatum: zaterdag 25 september 2021
Het i
nschrijfformulier voor de auditie is hier te vinden.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!