Deelname Parels voor de Kunst

Deelname aan Parels voor de Kunst

Om te kunnen deelnemen aan Parels voor de Kunst kunnen (mogelijke) netwerkpartners, culturele aanbieders en zorginstellingen een projectplan ter beoordeling indienen bij de stuurgroep. Er zijn per jaar meerdere rondes waarvoor projecten kunnen worden ingediend. In het korte projectplan kunnen (mogelijke) netwerkpartners meer lezen over de inhoud van het project en de criteria om met een deelproject opgenomen te worden in Parels voor de Kunst.

Voor de eerstvolgende ronde kunnen projectplannen voor deelprojecten tot uiterlijk 22 april 2016 worden opgestuurd. Welke onderdelen er in het projectplan moeten worden opgenomen en waar de plannen naartoe gestuurd kunnen worden is te vinden in de werkwijze voor netwerkpartners.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met projectleider Parels voor de Kunst, Marieke van de Geyn, via e-mail

  • Je bent nooit te oud om te leren!
  • Wil je als volwassene ook dansen? Klik hier om te zien wat de mogelijkheden zijn!