Houten frame legt verbindingen

Bestuurslid Muzehof gezocht

Muzehof is hét expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie en -participatie in de regio Zutphen en Lochem. Vier pijlers staan bij ons centraal: onderwijs (Cultuur & School), sociaal domein, amateurkunst en projecten. We zijn onafhankelijk en iedereen kan bij ons terecht. De Muzehof initieert, samen met onze culturele partners, talloze cultureelmaatschappelijke projecten. Onze belangrijkste drijfveer is de Pracht en Kracht van Cultuur. Vanuit dat perspectief leveren we onze bijdrage aan het cultureel en maatschappelijk klimaat in Lochem, Zutphen en de regio.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn zoekt stichting Muzehof een bestuurslid in de functie van penningmeester.

Het bestuur van Stichting Muzehof bestaat uit vijf personen.
Gestreefd wordt naar diversiteit in samenstelling van het bestuur, waarin de belangrijkste expertises die van belang zijn voor de Muzehof zijn vertegenwoordigd.
De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot éénmaal herbenoeming.

  • Er wordt gezocht naar een penningmeester met uiteraard goede financiële kennis en vaardigheden liefst met ervaring in de accountancy. De penningmeester houdt toezicht op de financiën en kennis van fondsenwerven is een pré.

Het zou mooi zijn als er ook ervaring en kennis van gemeentepolitiek is.
Gezien het gebied waarin wij werken hebben kandidaten uit de gemeenten Zutphen én Lochem onze voorkeur.

Praktische informatie

Het betreft een onbezoldigde functie.
Net zoals de organisatie van de Muzehof zelf is ons bestuur enthousiast en ambitieus en volgt zij nieuwe ontwikkelingen op de voet. Hiervoor vergadert zij ongeveer 6 keer per jaar, met daarnaast een bezoek aan een aantal evenementen

Extra informatie?

In het ondernemingsplan Pracht en Kracht van Cultuur  leest u meer over Muzehof.
Meer info over bestuur:
Bestuursreglement Stichting Muzehof
en Bijlage bij Bestuursregelement
In het geval u aanvullende informatie wenst kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, dhr. Pieter van der Hammen, te bereiken onder nummer 06 53721586.

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw motivatie inclusief uw CV per mail aan vacature@muzehof.nl