Houten frame legt verbindingen

Bestuurslid Muzehof gezocht

Muzehof is het expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie en -participatie in de regio Zutphen en Lochem. Vier pijlers staan bij ons centraal: onderwijs (Cultuur & School), sociaal domein, amateurkunst en projecten. We zijn onafhankelijk en iedereen kan bij ons terecht. De Muzehof initieert, samen met onze culturele partners, talloze cultureelmaatschappelijke projecten. Onze belangrijkste drijfveer is de Pracht en Kracht van Cultuur. Vanuit dat perspectief leveren we onze bijdrage aan het cultureel en maatschappelijk klimaat in Lochem, Zutphen en de regio.

We zijn op zoek naar een

Bestuurslid (penningmeester)

Het bestuur van Muzehof bestaat uit vijf personen. Gestreefd wordt naar diversiteit in samenstelling van het bestuur, waarin de belangrijkste expertises die van belang zijn voor de Muzehof zijn vertegenwoordigd. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot éénmaal herbenoeming.

Er wordt gezocht naar een penningmeester met uiteraard goede financiële kennis en vaardigheden liefst met ervaring in de accountancy. De penningmeester houdt toezicht op de financiën, en kennis van fondsenwerven is een pré. Het zou mooi zijn als kandidaten ervaring en kennis van gemeentepolitiek meebrengen. Gezien het gebied waarin wij werken hebben kandidaten uit de gemeenten Zutphen én Lochem onze voorkeur.

Praktische informatie

Het betreft een onbezoldigde functie. Net zoals de organisatie van de Muzehof zelf, is ons bestuur enthousiast en ambitieus en volgt zij nieuwe ontwikkelingen op de voet. Hiervoor vergadert zij ongeveer 6 keer per jaar, met daarnaast een bezoek aan een aantal evenementen. Muzehof onderschrijft de Governance-code Cultuur.

Extra informatie

In het ondernemingsplan Pracht en Kracht van Cultuur  leest u meer over Muzehof. Voor meer informatie is het mogelijk om contact op te nemen met Pieter van der Hammen, bestuursvoorzitter, 06 53 72 15 86.

Solliciteren

Muzehof wil een inclusieve organisatie zijn en onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie evenals de Fair Practice Code.
Ben je enthousiast, mail dan je motivatie en CV graag voor 30 december 2019 naar Ires Manuel, HR Manager, e-mail

Download deze vacature als PDF
Bekijk deze vacature op Culturele Vacatures