Culturele les in het basisonderwijs.

Vacature Cultuurcoach Lochem

Vacature Cultuurcoach Lochem

16 uur per week (tijdelijke vervanging)


‘Just another day as Cultuurcoach at Muzehof”

Vandaag staat er in de ochtend een bezoek aan een basisschool op de agenda. Samen met de twee ICC’ers van de school bespreek je de doelstellingen en speerpunten van het komende schooljaar. Je bekijkt het cultuurprogramma van 2020-2021 en komt samen tot gedegen keuzes op basis van beleid/speerpunten van de school, haalbaarheid (draagvlak in het team), financiën en wat de leerlingen afgelopen schooljaren hebben gedaan. Ter voorbereiding heb je vanuit je kennis ingeschat welke activiteiten passend zijn voor deze school.

Terug op kantoor pak je de reguliere werkzaamheden op en controleer je of alle scholen goed ingevoerd zijn in het daarvoor bestemde systeem en of er nog vragen zijn. Je bekijkt welke activiteiten je op scholen gaat bezoeken en plant die in, je voert de 0-meting van meer muziek in de klas uit, overlegt met je collega cultuurcoach en met de medewerker planning & organisatie over de plannen voor de Kinderboekenweek en de indeling van het komende ICC-overleg.

In de middag bezoek je een pilot-les die is ontwikkeld voor de erfgoedleerlijn. Met de werkgroep evalueer je na afloop hoe de pilot is verlopen en of er nog aanpassingen wenselijk zijn; maar kijk je ook naar de grotere doelstellingen van het project en hoe de pilot hier wel of niet aan bijdraagt. Eind van de middag gebruik je om de aanbieders op te hoogte te brengen over hoe vaak ze in een jaarprogramma van de scholen zijn opgenomen en maak je afspraken over de verder realisatie.

Krijg je energie van een dag als deze en denk je dat jij de (tijdelijke) cultuurcoach bent die we zoeken? Solliciteer dan op deze vacature!

Muzehof, Cultuur en School  

Muzehof is hét lokaal expertisecentrum voor cultuureducatie en -participatie. Muzehof is de verbinder in cultuur voor de vier domeinen: cultuur & school, sociaal domein, amateurkunst en projecten. We doen van alles voor verschillende doelgroepen. Het team van cultuur & school bestaat uit 2 cultuurcoaches en een medewerker planning & organisatie. Vanwege het zwangerschaps- en bevallingsverlof van 1 van de cultuurcoaches, is er een tijdelijke vacature ontstaan in de periode vanaf 1 maart 2020 tot 19 juli 2020 voor 16 uur per week. In de periode van 24 augustus 2020 tot 1 december 2020 is er behoefte aan vervanging voor 8 uur per week.

De uitdaging

Je staat voor de uitdaging om vanuit een intensieve samenwerking scholen te adviseren en ondersteunen bij de organisatie van activiteiten voor het onderwijs. Dat doe je als onafhankelijke cultuurcoach en samen met vertegenwoordigers/aanbieders uit het culturele veld en het onderwijs. Je adviseert en stimuleert scholen aangaande hun visie en cultuurbeleid. Ook ben je onderdeel van het ICC-netwerk waarin de scholen zijn vertegenwoordigd. Samen met de scholen stel je een jaarplan op om te komen tot een kwalitatieve doorlopende leerlijn. Je selecteert, plant, organiseert en begeleidt geschikte activiteiten voor leerlingen, leerkrachten en culturele aanbieders. Je coördineert de planning en verzorgt de informatievoorziening voor de scholen.

Jouw profiel

Je bent in staat om activiteiten/projecten vanaf de opstartfase tot en met de eindevaluatie zelfstandig te coördineren en begeleiden. Je bent gericht op onderlinge relaties, samenwerking en het leggen van verbindingen. Je beschikt over een afgeronde relevante hbo-opleiding en hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met kunst- en cultuureducatie en onderwijs. Je bent bekend met de plaatselijke situatie op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur (of in staat dit snel eigen te maken). Je hebt ervaring met social media en MS Officeapplicaties. Om deze functie goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat je in het bezit bent van een rijbewijs en auto. Qua persoonlijkheidsprofiel zijn we op zoek naar iemand die stressbestendig is, empathisch, creatief, van nature nieuwsgierig, doorvraagt en goed overzicht kan houden over het werk. Om de ambities van Muzehof op het gebied van cultuur & school te realiseren zoeken wij een wilskrachtige, doelbewuste en een stevige persoonlijkheid.

Wij bieden je

Een uitdagende en veelzijdige functie met veel vrijheid binnen een ervaren team met twee andere collega’s. Het salaris is conform de CAO Kunsteducatie. De uren invullen als ZZP-er behoort tevens tot de mogelijkheden.

Solliciteren

Muzehof wil een inclusieve organisatie zijn en onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie evenals de Fair Practice Code. Muzehof is een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet. Talent als basis, diversiteit als kracht. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen Muzehof versterkt.

Ben je enthousiast, mail dan je motivatie en CV graag voor 30 december 2019 naar Ires Manuel, HR Manager, e-mail Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature is het mogelijk om contact op te nemen met Aafje Hunink, 06 28 57 45 16.
De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 14 januari 2020. De tweede gesprekken op donderdag 23 januari 2020.

Download deze vacature als PDF
Bekijk deze vacature op Culturele Vacatures