Deskundigheidsbevordering Erfgoeddeskundige, scholing erfgoedaanbieder

Scholing Erfgoed

Bijeenkomst 'Erfgoed: van rondleider naar begeleider'

Wil je kinderen enthousiast maken voor erfgoed? Muzehof biedt de training 'Erfgoed: van rondleider naar begeleider' aan. De training past bij het erfgoededucatieproject dat we de komende jaren uitvoeren.

Breng je passie voor erfgoed over op kinderen

In deze training leer je je passie voor erfgoed beter over te brengen op kinderen. Door nieuwe didactische vaardigheden toe te passen, kun je groepen schoolkinderen beter begeleiden. Dankzij sprekende voorbeelden uit de praktijk leren we je een aansprekende begeleidingsstijl te ontwikkelen en toepasselijke nieuwe werkvormen.

Programma

De training bestaat uit vier dagdelen. In de bijeenkomsten staan vier thema’s centraal.

De cursus wordt voor je betaald door Muzehof.

Aanmelden voor de eerstvolgende cursus

Kijk op de cursuspagina (www.muzehof.nl/rondleider)

Bekijk hier ons huidige scholingsaanbod:
Button scholing voor leerkrachten en cultuuraanbieders

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!