Visie en missie

De Muzehof is dé ontmoetingsplek op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de regio Zutphen en Lochem. Wat is onze visie en missie?

Visie Muzehof

In Nederland genieten miljoenen mensen van kunst en cultuur. Zij gaan naar muziekuitvoeringen, het toneel of theater en bezoeken musea e.d. Daarnaast is zo’n 40% van de bevolking boven de 6 jaar zelf actief met kunst bezig, individueel of in verenigingsverband. Een deel ervan volgt lessen of cursussen om zichzelf verder te bekwamen in hun favoriete culturele bezigheid.
Het beeld voor Zutphen, Lochem en regio is niet anders. Duizenden burgers worden bereikt met zeer uiteenlopende cultuureducatieve activiteiten (kinderen en jongeren op de scholen). Kinderen, jongeren en volwassenen volgen lessen en cursussen. Daarnaast is er ook sprake van participatie aan diverse presentaties, voorstellingen en speciale projecten door jong en oud.

Bij dit alles speelt Muzehof direct of indirect een belangrijke rol. Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuuruitingen mensen verrijkt, hen ervaringen biedt die door niets anders in het leven geboden kunnen worden. Het verschaft mensen fantastische mogelijkheden zich uit te drukken, hun identiteit te articuleren en met elkaar te communiceren. Het maakt het leven mooier, waardevoller, draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen.

Cultuur heeft het vermogen mensen met elkaar te verbinden en is een krachtig middel om mensen, jong en oud in verschillende maatschappelijke sectoren (domeinen) te bereiken en bij de samenleving te betrekken.

Cultuur biedt, juist in verbinding met andere sectoren, zoals  zorg & welzijn, antwoorden op de vele uitdagingen van onze samenleving. We denken daarbij aan de volgende ontwikkelingen: lees meer...

Missie Muzehof

Muzehof staat voor Pracht en Kracht van Cultuur, voor samen doen en verbinden. Wij willen zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, de pracht van kunst en cultuur laten beleven.

Daarnaast is cultuur een krachtig middel om mensen in verschillende domeinen - cultuur, onderwijs,  zorg & welzijn - te bereiken en bij de samenleving te betrekken.

Muzehof is de culturele samenwerkingspartner die staat voor kwaliteit, continuïteit, innovatie en diversiteit op het gebied van cultuureducatie voor en participatie door jong en oud.
Als lokaal expertisecentrum geven we vorm aan cultuureducatie voor en participatie door burgers en organisaties (scholen, zorg- en welzijnsinstellingen) op basis van gesignaleerde vraag.

Op die manier laten we zien wat kunst en cultuur de bewoners van Zutphen, Lochem en de regio aan Pracht en Kracht te bieden hebben. Een ieder die dit maatschappelijk kapitaal wil benutten, wil laten groeien en bloeien kan daarbij op Muzehof als bondgenoot rekenen.

Download hier ons Ondernemingsplan 2017-2021 'Pracht en Kracht van Cultuur'

Download hier ons Ondernemingsplan 2014-2017 'Verbindingen' (verkorte versie)

Download hier onze Bedrijfsbrochure

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!