Scholing Cultuuraanbieder

Scholing voor Cultuuraanbieder

Het goed kunnen verzorgen van cultuureducatie op de scholen vraagt om de juiste vaardigheden. Graag helpen we jou als aanbieder daarbij. We organiseren verschillende scholingsmomenten waar je je kunt inspireren, je vaardigheden kunt aanscherpen en vaak ook scholen kunt ontmoeten.

Op deze pagina:

 • Training voor nieuwe CMK-vakdocenten

Momenteel loopt er een scholingstraject speciaal voor kunstvakdocenten betrokken bij de Gelderse en Overijsselse editie van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Binnen CMK werken scholen, culturele aanbieders en gemeenten samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau. Voor CMK-docenten is het belangrijk dat zij procesgericht kunnen werken met de kunstvakken, een sterke visie hebben op de samenhang tussen de vakken, goed kunnen samenwerken met schoolteams en individuele leerkrachten op een coachende manier, en culturele projecten kunnen initiëren in samenwerking met het schoolteam.

De training bestaat uit zes bijeenkomsten, verspreid over zes maanden. Iedere maand komen we een dagdeel samen op diverse locaties in Gelderland en Overijssel om te werken aan de volgende thema's: De basis, Procesgericht werken, Coaching van leerkrachten, Didactiek en pedagogisch handelen, Lesontwerpen, Reflecteren. Ook een stage is onderdeel van deze cursus.

Voor wie is deze cursus?
Je geeft als freelancer binnen- of buitenschoolse kunstlessen. Het maakt niet uit om welke kunstdiscipline het gaat, van muziek tot beeldende kunst en van urban arts tot theater. Herken je jezelf in een of meer van onderstaande competenties?

 • Je werkt vanuit verwondering en nieuwsgierigheid.
 • Je bent bereid om intensief en gelijkwaardig met schoolteams samen te werken.
 • Je signaleert actuele ontwikkelingen in onderwijs en samenleving, en verbindt deze aan bestaande of nieuwe activiteiten.
 • Je toont zakelijk, creatief en organisatorisch inzicht bij het ontwikkelen van je eigen cultureel ondernemerschap.
 • Je schept een goed klimaat door te zien wat er in de groep gebeurt en hierop adequaat te reageren.
 • Je maakt contact en gaat interactie aan met zowel de hele groep als individuele deelnemers.
 • Je varieert in werkvormen, materialen en organisatie in relatie tot de beoogde doelen.
 • Je signaleert en benoemt de individuele talenten van de deelnemers, begeleidt hen hierin en daagt hen uit deze verder te ontwikkelen.
 • Je reflecteert samen met de deelnemers en/of de opdrachtgever op vooraf gestelde doelen.
 • Je stelt voortdurend gedrag en activiteiten bij als de situatie hierom vraagt.

Deze training is momenteel volop aan de gang. Mocht je interesse hebben in zo'n opleidingskans, laat het dan weten aan je cultuurcoach. Als er weer nieuwe mogelijkheden komen, kunnen we je op de hoogte stellen.

 • Bijeenkomst 'Erfgoed: van rondleider naar begeleider'

Wil je kinderen enthousiast maken voor erfgoed? Muzehof biedt de training 'Erfgoed: van rondleider naar begeleider' aan. De training past bij het erfgoededucatieproject dat we de komende jaren uitvoeren.
Breng je passie voor erfgoed over op kinderen
In deze training leer je je passie voor erfgoed beter over te brengen op kinderen. Door nieuwe didactische vaardigheden toe te passen, kun je groepen schoolkinderen beter begeleiden. Dankzij sprekende voorbeelden uit de praktijk leren we je een aansprekende begeleidingsstijl te ontwikkelen en toepasselijke nieuwe werkvormen.

Programma

De training bestaat uit vier dagdelen. In de bijeenkomsten staan vier thema’s centraal.

 • Dagdeel 1: de ontwikkeling van jezelf en de ontwikkeling van kinderen

Bij het begeleiden van bezoekers in je instelling komt heel wat kijken. In deze eerste bijeenkomst ligt het accent op de competenties van de begeleider: wat vraagt een bezoek van jou, hoe leid je een bezoek in goede banen, waar ben je goed in, wat kan in jouw instelling en waar loop je tegenaan?

Als rondleider ben je geneigd om meteen naar de inhoud te gaan en te gaan vertellen. Maar is dat waar de bezoeker behoefte aan heeft? Wat wil de bezoeker en hoe kun je dat peilen? Hoe kun je zien of de bezoeker nog wel betrokken is en kun je die betrokkenheid stimuleren? Daar gaan we het ook over hebben.

 • Dagdeel 2: manieren waarop kinderen leren

Hoe leren kinderen tegenwoordig? Wat voor typen onderwijs kennen we en hoe verklaart dat het gedrag van leerlingen? Deze bijeenkomst gaat over diverse leertheorieën. We denken na hoe we daar tijdens een bezoek rekening mee kunnen houden. Deze theorieën verklaren ook het gedrag en de verwachtingen van jong volwassenen, een nieuwe generatie om rond te leiden. Hoe kunnen we die doelgroep met deze opgedane kennis bedienen? We bespreken de verschillen en de overeenkomsten.

 • Dagdeel 3: leren communiceren met kinderen door actieve werkvormen voor kinderen

In deze bijeenkomst staan communicatie en interactief begeleiden centraal, voor het rondleiden van zowel kinderen als volwassenen. Hierin bespreken we de overeenkomsten en verschillen van beide doelgroepen door actieve werkvormen en voorbeelden.

 • Dagdeel 4: coaching on the job

We delen ervaringen met het begeleiden van schoolgroepen en we experimenteren met aanpassingen van bestaande activiteiten. In voorbereiding op deze bijeenkomst maak je een aanvullende opdracht. Uiteraard krijg je hiervoor handvatten en tips. We willen niemand forceren en respecteren het als je de opdracht niet ziet zitten. Onze ervaring is dat coaching on the job ontzettend leerzaam is, een kwestie van oefenen-oefenen-oefenen.

Ervaringen van andere deelnemers:
Deze training hebben we inmiddels met succes al op heel veel plekken in Nederland georganiseerd. Van het Nationaal Archief in Den Haag tot het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Voor grote en kleine archieven en musea. 

'Fijn dat jullie zo met ons meedachten. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een mix van de training voor het rondleiden van schoolklassen en volwassenen. En we hebben nu ook het thema filosoferen ingebracht. Praktisch en heel leerzaam!' ­– Nationaal Archief, Den Haag

'Gewoon hartstikke interessant! Het oefenen was erg prettig en de trainer was heel begripvol.' – Nationaal Glasmuseum, Leerdam

Voor: erfgoedaanbieders die meedoen aan de ontwikkeling van Reizen in de Tijd
Datum: bij voldoende aanmelding, start doorlopend
Prijs: gratis
Locatie: Zutphen/Lochem
Inschrijving: als je interesse hebt, meld je vast aan

 • Bijeenkomst: VTS (Visual Thinking Strategies)

Visual Thinking Strategies (VTS) is een beproefde leermethode, gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek. De aanpak leert mensen open en zonder oordeel waarnemen, onderzoeken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar door naar kunstwerken te kijken. We geloven dat het voeren van zorgvuldig begeleide gesprekken over kunst een transformerend leerproces in gang zet, toegankelijk voor iedereen – ongeacht achtergrond of opleidingsniveau. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Musea Zutphen

Voor: leerkrachten, ICC’ers en cultuuraanbieders
Datum: 7 oktober 2020
Tijd: 15.00 - 17.30 uur
Prijs: 10 euro per deelnemer (maximaal 50 euro per school)
Locatie: Musea Zutphen
Inschrijving: open

 • Cursus voor kunstvakdocenten en educatiemedewerkers culturele instellingen

  Cursus voor het toekomstbestendig maken van je kunst-, cultuuraanbod.
  Inhoudsdoelen- Inzicht hebben in de meerwaarde van de procesgerichte didactiek voor het onderwijs en voor de leerlingen.
  - Kennis hebben van de procescomponenten (SLO cyclus) en deze kunnen toepassen in eigen aanbod.
  - Kennis hebben van de inhoudsdoelen van de verschillende leergebieden PO en eigen kunstaanbod kunnen linken aan deze kerndoelen.
  - Versterken van eigen aanbod met procescomponenten die het proces verdiepen.

  Datum n.t.b.

 • Maatwerk en advies

Muzehof zet jouw ontwikkeling graag in beweging. Heb je een scholingsvraag? Schroom niet om contact op te nemen met je cultuurcoach. Wellicht weet die een juiste training of inspiratiedag voor jou om je aan te melden. Als we merken dat een bepaalde scholingsvraag speelt bij meer aanbieders in de regio, dan kunnen we hiervoor een speciale training ontwikkelen of aanbieden.

 • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
 • Nieuw bestuurslid gezocht voor Stichting Muzehof!
  Klik op deze button voor meer info.