Wat kan ik doen voor gezinnen die geen geld hebben voor les?

Heb je in de klas kinderen uit gezinnen waar thuis geen geld is voor lessen op kunst- en cultuurgebied?  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan het lesgeld van deze kinderen vergoeden. De leerkracht van de school kent de gezinnen en het buitenschoolse lesaanbod in hun omgeving. Het Jeugdcultuurfonds vraagt daarom of de leerkracht de aanvraag indient.

Meer mogelijkheden voor ondersteuning - info in deze link