Speciaal onderwijs CMK-project

Speciaal voor jou

Speciaal voor jou

Praktijkonderwijs Zutphen, Anne Flokstraschool en SBO Het Mozaïek werkten in 2015 en 2016 samen met de Muzehof aan passende cultuureducatie voor hun leerlingen. Speciaal voor jou is een lokaal project in de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit van Fonds voor Cultuurparticipatie.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Door het project is op de scholen de kwaliteit van cultuureducatie voor kinderen met een speciale leerbehoefte vergroot. Door creatief beeldende lessen op SBO Het Mozaïek ontdekten de leerlingen hun talent en leerden zij meer mogelijkheden te onderzoeken.

Lessen voor leerkrachten

Leerkrachten zijn bijgeschoold zoals op de Anne Flokstraschool de leerkrachten ondersteund werden in het geven van muzieklessen. Door voorbeeldlessen en advies van een orthopedagogisch muziekdocent kregen zij handvatten om zelf met muziek aan de slag te gaan. De kinderen beleven plezier aan de muzieklessen en leren ook tal van vaardigheden.

Speciale vrijetijdsbesteding

Er is meer aandacht gekomen voor de vrijetijdsbesteding voor deze kinderen en jongeren in Zutphen. Leerlingen en mentoren van Praktijkonderwijs Zutphen zijn geïnspireerd door de lessen Popband in het vak Vrijetijdsbesteding en willen een schoolband beginnen. Daarvoor wordt het  instrumentarium bij elkaar verzameld.

Het project Speciaal voor jou heeft een impuls gegeven aan de cultuureducatie en participatie van de leerlingen en de activiteiten worden de komende jaren voortgezet.

Wilt u lezen wat er is gebeurd in de afgelopen jaren en hoe leerlingen en leerkrachten het project hebben ervaren?

Download/ lees dan hier het verslag Speciaal voor jou of klik op de afbeelding
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met projectleider Jessica Harmsen
Voorkant van het ervaringsverslag Speciaal voor Jou. Klikken zal de download starten.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen
  • Mijn kind heeft een speciale behoefte. Kan een cursus?
  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.