Méér Muziek in de Klas Lokaal

Méér Muziek in de Klas Lokaallogo Meer Muziek in de Klas Lokaal

In 2018 was een eerste verkenningsbijeenkomst Méér Muziek in de Klas Lokaal regio Zutphen-Lochem e.o., geïnitieerd door Muzehof in samenwerking met de landelijke stichting Méér Muziek in de Klas. Dit mondde uit in de vorming van een stuurgroep.

Feestelijke ondertekening Muziekakkoord

Op 17 april 2019 was de convenantsondertekening van Méér Muziek in de Klas Lokaal Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst. Muzehof organiseerde en coördineerde dit evenement in samenwerking met Méér Muziek in de Klas (de landelijke organisatie). Bekijk het convenant

‘Iedere week is er muziek op jullie school. Klassiek, pop, levenslied, maakt niet uit. Als je er maar van leert en plezier aan beleeft. Samen met de juffen en meesters.’

Dát is wat ruim 60 regionale samenwerkende partijen in Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst op 17 april 2019 plechtig hebben beloofd aan de 10.000 basisschoolleerlingen in deze gemeenten. Op die feestelijke dag zetten wethouders van de vier gemeenten, vertegenwoordigers van scholen, muziekverenigingen, aanbieders en ondersteuningsinstellingen hun handtekening onder het Convenant Méér Muziek in de Klas Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst: Het ‘Muziekakkoord’.

Aangesloten partijen

Inmiddels hebben zich meer partijen aangesloten. Op dit moment wordt het Muziekakkoord ondersteund door:
4 gemeenten - 12 schoolbesturen - 67 scholen - 50 muziekaanbieders - 18 muziekverenigingen - 1 provinciale ondersteuner - 4 Cultuurpunten/centra.

Start met MuziekWeek

De werkelijke start van Méér Muziek in de Klas Lokaal Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst goten we in de vorm van een MuziekWeek. In de week van 16 tot 21 september 2019 vonden allerlei muziekactiviteiten plaats op en rond school in samenwerking met de scholen, muziekaanbieders, muziekverenigingen en wie verder wilde aanhaken zoals zelfstandige muziekdocenten. Met Méér Muziek in de Klas Lokaal Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst worden 10.000 kinderen bereikt!

Samenwerking

  • Muzehof treedt op als projectleider en zet daarvoor (project)medewerkers en deelnemers van de Muziektafel in. Een indicatie van de taken: wensen inventariseren van de scholen, aanbod inventariseren van muziekprofessionals, planning maken, communiceren naar de scholen en aanbieders via brede PR Méér Muziek in de Klas ZLBV en monitoring.
  • De Muziektafel bewaakt als een stuurgroep de voortgang van het proces. Dat gebeurt door partijen te ondersteunen bij het uitvoeren van de actielijsten en door hen te stimuleren nieuwe initiatieven te ontplooien.
  • Verder zijn er de lokale cultuurpunten en de provinciale organisatie (Cultuur Oost) in deze regio. De ondersteunen in rollen die variëren van coördinerend, stimulerend en verbindend naar de verschillende partijen, zoals scholen en muziekprofessionals.
  • naar de website van Meer Muziek in de Klas Lokaal Zutphen Lochem Brummen en Voorst

Vragen? Neem contact op:

Petra Bennis / projectcoördinator en Coördinator Méér Muziek in de Klas Lokaal

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!