Icc'er verbinder van cultuur op scholen.

Info voor Interne cultuurcoördinator (ICC'er)

De cultuurcoördinator (ICC'er) op de basisschool is spin in het web voor goed cultuuronderwijs.

Rollen en competenties van de cultuurcoördinator

Als cultuurcoördinator ben je de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving en coördineer je de culturele activiteiten op school. De cultuurcoördinator is meestal een leerkracht of directeur, die zich via de cursus Interne Cultuurcoördinator heeft gespecialiseerd in cultuuronderwijs.

Kwaliteit van onderwijs

Als cultuurcoördinator ontwikkel je –  in afstemming met het team en de directie – een cultuurplan binnen het beleidsplan van de school. Het plan verwoordt de schoolvisie op cultuuronderwijs en bevat een concreet plan van aanpak waarin die visie wordt omgezet in activiteiten, lessen en projecten. Een doordachte visie en een goed plan helpen om de kwaliteit en de continuïteit van cultuuronderwijs op school te waarborgen.

Motor voor cultuur

Belangrijk is dat er bij directie en schoolteam draagvlak is voor het cultuurplan. Bij de uitvoering van het plan betrek je als cultuurcoördinator dan ook het hele team. Samen met culturele en andere partners ga je aan de slag om cultuuronderwijs handen en voeten te geven. Je bewaakt niet alleen de voortgang, maar adviseert, informeert en enthousiasmeert ook alle betrokkenen. Je onderhoudt contacten met culturele instellingen en kunstenaars en bent actief in inspirerende netwerken.

Inspiratie

Download de poster met rollen en competenties in A3 formaat, klik op de afbeelding:
rollen en competenties van de cultuurcoördinator
Op deze pagina van het LKCA krijg je meer inzicht in jouw profiel!

Heb je nog vragen? Heb je nog geen inlog?

Neem dan contact op met Lisette van den Berg, Lisette van den Berg  telefoon 06-18660674.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!