Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK)

Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK)

Landelijke regeling

'Cultuureducatie Met Kwaliteit' (CMK) is een landelijke regeling. Onder dit motto investeren de provincie Gelderland en het rijk in cultuur op en rond de basisschool. In steeds meer gemeenten werken scholen samen met culturele partners aan de kwaliteit van hun cultuuronderwijs.
Nieuwe regeling: In 2021-2024 komt er CmK 3, een nieuwe regeling. Je kunt het programma geheel op maat afstemmen met Muzehof. Vraag hiernaar bij de cultuurcoach en neem een kijkje via : https://cmk.cultuuroost.nl/nieuwe-regeling-cmk-2021-2024-bekend/

Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK)

Sommige scholen gaan nét een stap verder! Zo ook Muzehof. Met Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) willen we kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. We leiden medewerkers op tot ontwerpende leerkrachten die cultuureducatie kunnen verbinden met zaakvakken. Dat doen we via het project Zmart-artZ.

Doel CMK

Met CMK willen we kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.
Om dit te bereiken bevordert CMK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten, en draagt CMK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21ste-eeuwse vaardigheden. Leerlingen komen zo tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Daardoor leren ze hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Zmart-artZ

Muzehof verzorgt CMK via het project Zmart-artZ. Kenmerkend aan Zmart-artZ is dat we het creatief proces gebruiken om kunstvakken en zaakvakken op zo'n manier aan te bieden dat kinderen gestimuleerd worden om te gaan onderzoeken en experimenteren. Zmart-artZ helpt leerkrachten om de samenhang tussen verschillende vakken te vergroten. Kunstzinnige oriëntatie en wereldoriëntatie kunnen elkaar versterken en er kan beter rekening gehouden worden met de diversiteit in leerstrategieën van kinderen. Het kunstvak krijgt betekenisvolle inhoud door de inhoud van de zaakvakken te gebruiken in het creatief proces. De benadering biedt veelzijdigheid wat betreft de leerstrategieën. Leerstof kan bijvoorbeeld visueel, kinesthetisch of auditief vormgegeven worden via beeldende kunst, dans, theater of muziek.

Bekijk hier videofilmpjes die inzichtelijk maken wat de methodiek is van Zmart-artZ, wat het effect is op het leren van de kinderen en wat het betekent voor de ontwikkeling van leerkrachten en samenwerking binnen de teams.

Meer weten over Zmart-artZ?

Zmart-artZ is tussen 2013 en 2016 ontwikkeld met financiële steun van Fonds voor Cultuurparticipatie binnen het landelijke programma CMK.
Stap voor stap door Zmart-artZ? Meer informatie over Zmart-artZ

In gesprek?

Neem contact op met Aafje Hunink, projectleider CMK en adviseur leerkrachten.

Rol ICC'er en Zmart-artZ

De ICC’er maakt samen met de directeur en de cultuurcoach afspraken over de invulling en planning van het jaarprogramma. Hij organiseert brainstormsessies over het thema, ondersteund door de cultuurcoach en vakdocent.

Muzehof koppelt een vakleerkracht/kunstdocent aan een school. De school bepaalt zelf de discipline. De vakleerkracht gaat samen met de leerkracht procesgerichte lessen ontwerpen volgens een thema, meestal verbonden aan WO. De vakdocent gaat ook werkelijk met de leerlingen aan de slag. Hierdoor ziet de leerkracht hoe een vakdocent werkt en kan zich op deze manier scholen. De leerlingen worden uitgedaagd om op onderzoek uit te gaan om hun eigen leervraag te beantwoorden.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!