Scholing voor ICC'er

Op deze pagina:

Scholing voor de ICC'er

Het succes van het cultuureducatiebeleid op jouw school staat of valt met het enthousiasme en de inzet van de cultuurcoördinator. Maar hoe blijf je je eigen passie voeden en je vaardigheden ontwikkelen? Wij willen je daar graag bij helpen. Daarom organiseren we elk jaar diverse activiteiten. Daarnaast zijn er twee trainingen voor ICC'ers om zich te ontwikkelen als cultuurcoördinator.

 • Training voor ICC'er: ICC-cursus

In acht bijeenkomsten schrijf je een cultuurplan voor je school en behaal je een landelijk certificaat als cultuurcoördinator. Wat houdt het in om de cultuurcoördinator van een school te zijn? Hoe breng je je eigen passie en plezier op je collega’s over? Deze cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om je rol optimaal vorm te geven. De cursus is gericht op het schrijven van een cultuurplan en bestaat uit acht bijeenkomsten.


Wat houdt de cursus in? In acht bijeenkomsten:

 • zet je op een rijtje wat jullie al doen;
 • bedenk je met je collega’s wat jullie nog willen doen;
 • maak je een plan hoe jullie je wensen stapsgewijs werkelijkheid kunnen laten worden;
 • kijk je welke rol de culturele omgeving van de school voor jullie onderwijs kan betekenen.

 We bespreken hoe je werkt aan draagvlak bij het team. We verschaffen je tools. En we praten je bij over recente ontwikkelingen in de cultuureducatie zoals bijvoorbeeld Cultuur in de Spiegel, het creatieve proces en 21ste-eeuwse vaardigheden. Als je de ICC-cursus hebt afgerond, ontvang je een certificaat. Je hebt bovendien recht op 50 punten voor het Lerarenregister.
Wil je meer informatie over deze training, neem dan contact op met je cultuurcoach.

Voor: ICC’ers
Datum: start: november, eindigt cursus eindigt in juni
Prijs: 450 euro
Inschrijving: open

 • Training voor ICC'er: Post-hbo-opleiding cultuurbegeleider

In twee jaar tijd leer je hoe je cultuurbeleid kunt formuleren en dit met het team handen en voeten kunt geven. Bekijk voor meer informatie dit filmpje
Wil je meer informatie over deze opleiding, neem dan contact op met je cultuurcoach.

 • Kinderboekenweekfeest

Leerkrachten en schoolteams: haal meer uit je Kinderboekenweek tijdens het Kinderboekenweekfeest! Wil je van vakdocenten ideeën krijgen hoe je met het Kinderboekenweekthema – in 2020: En toen… – creatief aan de slag kunt? De openingsact kan je zó gebruiken bij de opening van de Kinderboekenweek op je eigen school. Na deze avond ga je naar huis met inspirerende lessuggesties op het gebied van muziek, theater en literatuur.
Kinderboekenweekfeest is een samenwerking tussen bibliotheek, Stichting welzijn Lochem en Muzehof.

Voor: leerkrachten en ICC’ers
Datum: maandag 14 september 2020
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: n.t.b.
Prijs: 10 euro per deelnemer (maximaal 50 euro per school)
Inschrijving:  open

 • Bijeenkomst: Erfgoed: een klas vol spullen

Laat erfgoed tot leven komen in je klas. Van keukenla tot rommelzolder: erfgoed is overal! Maar wat is het eigenlijk? En waar vind je het op school? Je gaat aan de slag met erfgoed in de klas. Tijdens de training werk je met diverse concrete werkvormen die je daarna kunt gebruiken met je leerlingen. De werkvormen gaan uit van activerende didactiek. De nadruk van de opdrachten ligt op onderzoeken, beeldbeschouwen en reflecteren.

Voor: leerkrachten en ICC’ers
Datum: januari/februari
Tijd: 3 contacturen en +/- 1 uur huiswerk
Prijs: gratis
Inschrijving: open

 • Bijeenkomst: VTS (Visual Thinking Strategies)

Visual Thinking Strategies (VTS) is een beproefde leermethode, gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek. De aanpak leert mensen open en zonder oordeel waarnemen, onderzoeken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar door naar kunstwerken te kijken. We geloven dat het voeren van zorgvuldig begeleide gesprekken over kunst een transformerend leerproces in gang zet, toegankelijk voor iedereen – ongeacht achtergrond of opleidingsniveau.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Musea Zutphen.

Voor: leerkrachten, ICC’ers en cultuuraanbieders
Datum: 7 oktober 2020
Tijd: 15.00 - 17.30 uur
Prijs: 10 euro per deelnemer (maximaal 50 euro per school)
Locatie: Musea Zutphen
Inschrijving: open

 • Lezing door Susan Lutke

Datum: 28 oktober 2020

 • Maatwerk en advies

Muzehof zet jouw school graag in beweging en helpt je bij jouw taak als ICC'er! We denken en organiseren mee. Bijvoorbeeld als je op zoek bent naar:

 • een ouderavond over het belang van creativiteit
 • een teamtraining over de ontwikkeling van creatief vermogen
 • begeleiding bij een subsidieaanvraag
 • coaching on the job
 • het toewerken naar een beleidsplan op het gebied van cultuureducatie waarin de visie en missie van de school worden vastgesteld.