Kunstlessen op basisschool

Zutphen

Zutphen

Het Cultuurmenu zorgt ervoor dat gedurende de basisschoolperiode van acht jaar alle kinderen minstens één ontmoeting in alle zeven disciplines van professionele kunst krijgen: dans, drama, beeldende kunst, literatuur, (nieuwe)media, muziek en erfgoed. Doel van het Cultuurmenu is een brede kennismaking met professionele kunsten en het leren kennen van de culturele omgeving (kunstinstellingen).

Cultuurmenu

A1. Basisprogramma

€ 7,50 per leerling uit prestatiebox.
Keuze uit de programma’s van de culturele instellingen van Zutphen en beeldende kunstworkshops. Voor alle groepen een activiteit mogelijk.

A2. Cultuurbonusprogramma

€ 1 per leerling uit prestatiebox, mogelijk gemaakt door de Buurt Sport Coachregeling.
Keuze uit allerlei programma’s 'bewegen met een cultureel tintje', zoals circus, dans, jongleren. Op maat.

B. Stimulans extra cultuuractiviteiten

Maximaal € 2,50 matching per leerling.
Extra afname uit het totaal cultureel aanbod (voorheen Cultuur à la carte). Vrije inzet en op maat.

C. Verankering

Vrije inzet door de scholen van de resterende gelden uit de prestatiebox.
Beschikbare matchingsgelden (CMK, Muziekimpuls of anders).

Het bestellen van het cultuurmenu gebeurt jaarlijks via de KCE gids. Je kan hier inloggen om je bestellingen te bekijken en aan te passen.

Als je gedurende het schooljaar aanvullingen wilt doen is dat heel goed mogelijk! Kijk dan om je te oriënteren in het Totaalaanbod cultuureducatie en/of neem contact op met de cultuurcoach Gemeente Zutphen

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Nieuw bestuurslid gezocht voor Stichting Muzehof!
    Klik op deze button voor meer info.