Kunstlessen op basisschool - convenant Zutphen

Zutphen

Zutphen

Het Cultuurmenu zorgt ervoor dat gedurende de basisschoolperiode van acht jaar alle kinderen minstens één ontmoeting in alle zeven disciplines van professionele kunst krijgen: dans, drama, beeldende kunst, literatuur, (nieuwe)media, muziek en erfgoed. Doel van het Cultuurmenu is een brede kennismaking met professionele kunsten en het leren kennen van de culturele omgeving (kunstinstellingen).

Cultuurmenu bestaat uit de volgende componenten:

A. Basisprogramma en Cultuurbonusprogramma

De scholen betalen € 8,50 per leerling, deels mogelijk gemaakt door Buurtsportcoach-regeling (BSC).
Er kan gekozen worden uit de programma’s van de culturele instellingen van Zutphen en beeldende kunstworkshops. Voor alle groepen is een activiteit mogelijk.
Het Cultuurbonusprogramma biedt keuze uit allerlei programma’s met als thema 'bewegen met een cultureel tintje', zoals circus, dans en jongleren.

B. Stimulans extra cultuuractiviteiten

Extra afname uit het totaal cultureel aanbod (voorheen Cultuur à la carte): wil je een extra keus maken, dan stimuleert de Muzehof dit met een bijdrage van maximaal € 2,50 per leerling, zodat je tegen gereduceerd tarief hier gebruik van kunt maken.
De bijdrage en de extra kosten kunnen verschillen. Je cultuurcoach kan je hierbij helpen.

C. Verankering

Door de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) wordt de school in staat gesteld om cultuureducatie te borgen in de school.
Er zijn meer subsidieregelingen mogelijk, zoals Muziekimpuls en Méér Muziek in de Klas. Neem hiervoor contact op met je cultuurcoach.

Het bestellen van het cultuurmenu gebeurt jaarlijks via de KCE gids. Je kan hier inloggen om je bestellingen te bekijken en aan te passen.
Als je gedurende het schooljaar aanvullingen wilt doen is dat heel goed mogelijk! Kijk dan om je te oriënteren in het Totaalaanbod cultuureducatie en/of neem contact op met de cultuurcoach Gemeente Zutphen

Meer weten hoe het financieel is geregeld? Kijk op deze pagina.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!