Erfgoed lessen via basisschool

Wat doet mijn gemeente

Wat doet mijn gemeente?

De gemeenten hebben een bepaalde visie op cultuur. Vanuit die visie maken ze afspraken met de culturele basisinstellingen zoals Muzehof over een onafhankelijk aanbod van activiteiten vanwege het cultureel basisprogramma. Dat is gekoppeld aan subsidies. Gemeenten Zutphen en Lochem stellen een budget beschikbaar aan Muzehof voor de uitvoering, planning en coördinatie van de culturele activiteiten op de scholen. Dit wordt gedaan door de cultuurcoaches van Muzehof Cultuur en School.

De gemeenten denken ook mee over aanvullende middelen voor stimuleringsbijdragen voor extra culturele activiteiten, een verdiepingsprogramma en deskundigheidsbevordering van leerkrachten en kunstaanbieders.

Via de landelijke regeling combinatiefunctie hebben ze diverse coaches aangesteld:

Lochem

De gemeente Lochem heeft naast de cultuurcoach ook andere coaches (jeugd, sport en vereniging) actief binnen de scholen.

Zutphen

De gemeente Zutphen stimuleert bewegingsactiviteiten. De cultuurcoach is ook buurtsportcoach. Ze stimuleert de scholen tot meer bewegingsactiviteiten voor de kinderen in of rond de school.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!