Enthousiasme in schoolvoorstelling

Over Cultuur en School/ Contact

De afdeling Cultuur en School van Muzehof voert onze missie uit in het primair onderwijs in de gemeenten Lochem en Zutphen.

Missie

Muzehof staat voor Pracht en Kracht van Cultuur, voor samen doen en verbinden. Wij willen zoveel mogelijk kinderen de pracht van kunst en cultuur actief en receptief laten beleven.
Cultuur is een krachtig middel om kinderen te bereiken en bij de samenleving te betrekken.
Cultuur is een krachtig middel om kinderen binnen- en buitenschool te stimuleren tot talentontwikkeling.

Ambities

• Gelijke culturele ontwikkelkansen voor iedereen van 0 tot 18 jaar
• Cultuureducatie met een doorlopende leerlijn en geïntegreerd in het curriculum
• Verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie
• Kennismaken en talentontwikkeling
• Een cultuurrijke leer- en leefomgeving
• Verbindingen met andere kennisdomeinen.

Motto
Met kunst- en cultuureducatie en -participatie wordt de (lokale) samenleving mooier en kleurrijker. Daar zetten we ons graag voor in!

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!