Muzehof missie voor cultuureducatie

Missie

Over Muzehof

Muzehof is het lokaal centrum voor leren en doen in kunst en cultuur.

Missie

Muzehof is er voor iedereen die zich creatief wil uiten en ontwikkelen. We bieden een speelveld waar makers, partners en publiek elkaar ontmoeten. Met kunst en cultuur maken we de samenleving kleurrijk en krachtig.

Cultuur is een krachtig middel om kinderen te bereiken, bij de samenleving te betrekken en hun talenten te leren ontdekken. De school van je kind betrekt de culturele omgeving bij haar onderwijs. Daarmee haalt ze een bron van kennis, inspiratie en expertise in huis. Kinderen raken daardoor meer betrokken bij de plek waar ze wonen. Wat ze leren nemen ze mee in hun hele leven. Daar werken we zo graag aan mee!

Ambities

  • Gelijke culturele ontwikkelkansen voor iedereen van 0 tot 18 jaar
  • Kunstlessen die passen bij de lessen van de school.
  • Verbinding maken tussen school en daarbuiten.
  • Ontdekken waar je goed in bent.
  • Een cultuurrijke leer- en leefomgeving

Motto

Met kunst- en cultuureducatie en -participatie wordt de (lokale) samenleving mooier en kleurrijker. Daar zetten we ons graag voor in!

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!