Muzehof CMK

Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK)

Landelijke regeling

'Cultuureducatie Met Kwaliteit' (CMK) is een landelijke regeling. Onder het motto 'Cultuureducatie met Kwaliteit’ investeren de provincie Gelderland en het rijk in cultuur op en rond de basisschool. In steeds meer gemeenten werken scholen samen met culturele partners aan de kwaliteit van hun cultuuronderwijs.
Nieuwe regeling: In 2021-2024 komt er CmK 3, een nieuwe regeling. Je kunt het programma geheel op maat afstemmen met Muzehof. Vraag hiernaar bij de cultuurcoach en neem een kijkje via : https://cmk.cultuuroost.nl/nieuwe-regeling-cmk-2021-2024-bekend/

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) wil kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Kinderen kunnen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Hoe werkt CMK?

CMK bevordert de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, en de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten. Ook draagt CMK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21ste-eeuwse vaardigheden. Daardoor komen leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. En leren ze om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Subsidie

De overheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het rijk stelt hiervoor, samen met andere overheden, geld beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit. Het fonds ondersteunt in opdracht van de overheid ook projecten op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Het LKCA is de kennispartner binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en verantwoordelijk voor het inbrengen, ophalen en delen van kennis over cultuureducatie binnen en buiten het programma.

CMK-project Zmart-artZ

De Muzehof-cultuurcoach werkt samen met Cultuur Oost en vraagt via hen voor je school subsidie aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het CMK-project van de Muzehof heet Zmart-artZ.

Kenmerkend aan Zmart-artZ is dat we het creatief proces gebruiken om kunstvakken en zaakvakken op zo'n manier aan te bieden dat kinderen gestimuleerd worden om te gaan onderzoeken en experimenteren. Zmart-artZ helpt leerkrachten om de samenhang tussen verschillende vakken te vergroten. Kunstzinnige oriëntatie en wereldoriëntatie kunnen elkaar versterken en er kan beter rekening gehouden worden met de diversiteit in leerstrategieën van kinderen. Het kunstvak krijgt betekenisvolle inhoud door de inhoud van de zaakvakken te gebruiken in het creatief proces. De benadering biedt veelzijdigheid voor de leerstrategieën. Leerstof kan bijvoorbeeld visueel, kinesthetisch of auditief vormgegeven worden aan de hand van beeldende kunst, dans, theater of muziek.

Meer info op de website Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!