Muzehof CMK

Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK)

School is meer dan taal en rekenen, als schooldirecteur gun je je leerlingen creativiteit en een open blik op de wereld. Door het maken en meemaken van kunst leren kinderen zichzelf en de wereld beter kennen. In een creatief proces kunnen ze gevoelens uiten, zich verwonderen en vaardigheden eigen maken. Op jouw school kun je hiermee aan de slag dankzij meerjarenprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Maar waar te beginnen?

De mede door Muzehof ontwikkelde Route Cultuureducatie is een plan om CMK stap voor stap uit te voeren. Het uitgangspunt is de ontwikkeling die jullie als school voor ogen hebben. De cultuurcoach van Muzehof helpt bij het vormgeven en uitvoeren van de Route Cultuureducatie. We gaan met de icc’er in gesprek en maken samen afspraken, met als doel te komen tot een koers die past bij de ambities en mogelijkheden van jullie school.

Muzehof koppelt een vakleerkracht/kunstdocent aan een school. De school bepaalt zelf de discipline. De vakleerkracht gaat samen met de leerkracht procesgerichte lessen ontwerpen volgens een thema dat aansluit bij de leerlijnen van de school. De vakdocent gaat met de leerlingen aan de slag of kan een meer coachende rol aannemen. Zo kan de leerkracht zich specialiseren in de verbinding tussen kunst en zaakvakken. Leerlingen worden uitgedaagd om op onderzoek uit te gaan om hun eigen leervraag te beantwoorden.

Kosten en uren
De subsidie van Cultuureducatie met Kwaliteit bedraagt 12 euro per leerling. Muzehof beheert dit geld en betaalt hiervan de kunstvakdocenten die voor de klas staan en/of samenwerken met de leerkrachten. De cultuurcoach van Muzehof is ongeveer 24 uur per jaar inzetbaar voor bemiddelingsactiviteiten. Van de school wordt gevraagd ongeveer 50 uur per jaar vrij te stellen voor Cultuureducatie met Kwaliteit, voor het voorbereiden van lessen, overleggen met kunstvakdocenten en het team. Als de icc’er nog geen cursus heeft gedaan, krijgt hij of zij ook de kans deze te volgen in de subsidieperiode 2021-2024. Deze cursus kost ongeveer 450 euro, en vraagt zo’n 20 uur investering in uren.

Bekijk hier de praktische informatie over de Route Cultuureducatie: https://routecultuureducatie.cultuuroost.nl/school/

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!