Financieel: Overige budgetten

Financiën voor cultuuronderwijs in primair onderwijs

Vanuit Overige budgetten


Ouderbijdrage
Scholen kunnen ouders vragen om een vrijwillige financiële bijdrage van hun kind. Het schoolbestuur bepaalt de hoogte van dit bedrag en waaraan de ouderbijdrage wordt besteed. De medezeggenschapsraad van een school moet hiermee instemmen. De ouderbijdrage kan op deze manier ingezet worden voor cultuureducatie, bijvoorbeeld voor excursies. Een school is verplicht om in de schoolgids de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage te vermelden.

Sponsoring en giften
Scholen kunnen bedrijven of instellingen vragen om middels sponsoring een bijdrage te leveren aan een culturele activiteit. Let op dat sponsoring altijd een tegenprestatie vereist, zoals de weergave van een logo op een of meer middelen. Als school moet je dus bewust kiezen met wie je een (zichtbare) verbinding wilt aangaan. Behalve sponsoring kun je ook giften ontvangen. Deze vereisen geen tegenprestatie.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!