Financieel: Route Cultuureducatie

Financiën voor cultuuronderwijs in primair onderwijs

Vanuit de Route Cultuureducatie.

Het Rijk en de provincie Gelderland investeren in cultuureducatie met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 3, dat loopt van 2021-2024.

De mede door Muzehof ontwikkelde Route Cultuureducatie is een plan om CMK stap voor stap uit te voeren. Het uitgangspunt is de ontwikkeling die jullie als school voor ogen hebben. De cultuurcoach van Muzehof helpt bij het vormgeven en uitvoeren van de Route Cultuureducatie. We gaan met de icc’er in gesprek en maken samen afspraken, met als doel te komen tot een koers die past bij de ambities en mogelijkheden van jullie school.

Kosten en uren
De subsidie van Cultuureducatie met Kwaliteit bedraagt:

  • 12 euro per leerling.

Muzehof beheert dit geld en betaalt hiervan de kunstvakdocenten die voor de klas staan en/of samenwerken met de leerkrachten.
Bekijk hier de praktische informatie over de Route Cultuureducatie

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!