beiaard Lochem

Gemeente Lochem

Lochem

Het Cultuurmenu zorgt ervoor dat gedurende de basisschoolperiode van acht jaar alle kinderen minstens één ontmoeting in alle zes disciplines van professionele kunst krijgen: dans, drama, beeldende kunst, literatuur, (nieuwe)media en muziek. Doel van het Cultuurmenu is een brede kennismaking met professionele kunsten (basisprogramma) en het leren kennen van de culturele omgeving.

Cultuurmenu en Brede School

In de gemeente Lochem maakt het Cultuurmenu deel uit van het aanbod van de Brede School Lochem. Inschrijven gaat via de website van Brede School Lochem

Cultuurmenu

Groep
Kunstdiscipline
Onderbouw 1-2-(3)
Theater
Middenbouw 3-4-5-(6)
Dans
Beeldend
Muziek
Bovenbouw (6)-7-8 Literatuur
(Nieuwe) media
Theater/ muziek

Alle scholen nemen het Cultuurmenu af. Het Cultuurmenu biedt twee complete projecten per jaar per groep (met uitzondering van de onderbouw waar één project wordt georganiseerd).

Aanvulling op het Cultuurmenu

De scholen kunnen in overleg per jaar bepalen of ze extra componenten toevoegen aan het Cultuurmenu. Iedere school kan zo zijn eigen tempo bepalen en zijn prioriteiten stellen. Het Cultuurmenu kan worden aangevuld met een, twee of drie componenten. De ICC'er kiest een extra component voor de hele school; de invulling kan per klas verschillend zijn.

Het gaat om de volgende componenten:

 • Kinderboekenweekvoorstelling

  Er wordt een voorstelling geselecteerd die aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek van dat jaar. Doel is thematische verbinding of koppeling met andere educatie en aansluiting bij een themaperiode.

 • Reizen in de Tijd, doorlopende leerlijn erfgoed

  Een doorlopende leerlijn Erfgoed wordt ontwikkeld in deze regio voor groep 1 tot 8. De lessen worden aangeboden via het Gelderse platform www.reizenindetijd.nl. Doel is een doorlopende leerlijn erfgoed geïntegreerd in het curriculum en met mogelijkheden tot verbindingen met andere kennisdomeinen.

 • Brede-schoolaanbod (cultuur) of project op maat

  De school kan aanbod kiezen uit het totaalaanbod Cultuureducatie (als het project in het programma meer kost dan 180 euro per klas wordt een meerprijs gerekend). Doel is vanuit eigen visie en beleid kiezen van (lokaal) kwaliteitsaanbod voor verdieping of verbreding van cultuureducatie.

Financiën

Soort menu
Kosten school (met korting)
Basismenu
€ 5,00
Basismenu + (1 component)
€ 10,45    
Basismenu + (2 componenten)
€ 15,15
Basismenu +++ (3 componenten)  € 19,09
 • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
 • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!