Gemeente Zutphen

Cultuureducatie primair onderwijs

Voor het primair basisonderwijs heeft Muzehof een basismenu opgesteld, gericht op kennismaking met de zeven kunstdisciplines. Dit basismenu noemen we Cultuurmenu. Het Cultuurmenu zorgt ervoor dat alle kinderen tijdens hun basisschoolperiode van acht jaar ten minste één ontmoeting in alle disciplines van professionele kunst krijgen: dans, drama, beeldende kunst, literatuur, (nieuwe) media, muziek en erfgoed. Dit Cultuurmenu wordt door alle scholen afgenomen. Hiervoor is er een convenant gesloten (zie convenant Zutphen).

Doel Cultuurmenu

Brede kennismaking met professionele kunsten (basisprogramma) en het leren kennen van de culturele omgeving. Het cultuurbeweegprogramma is erop gericht om meer met kinderen te bewegen/dansen.

Aanvulling op het Cultuurmenu

In samenspraak met de scholen kunnen we per jaar bepalen of er extra componenten worden toegevoegd aan het Cultuurmenu.

Scholen vragen om aanbod passend bij hun individuele situatie. Daarom werken we hierin vraaggericht: zelf kiezen, gebruikmakend van alle disciplines. Dit is te vinden in het Totaalaanbod Cultuureducatie

Muzehof is het onafhankelijke lokale expertisecentrum als het gaat om cultuureducatie:

  • biedt jaarlijks een basis voor cultuureducatie aan, voor alle Zutphense basisscholen, waardoor alle leerlingen jaarlijks deelnemen aan een breed samengesteld educatief programma (basisprogramma).
  • ontsluit kwalitatief hoogwaardig en divers cultuuraanbod, dat optioneel door scholen, BSO en kinderopvang kan worden afgenomen. Muzehof is hierin verbindend en adviserend.
  • organiseert, adviseert en faciliteert het netwerk van scholen en cultuuraanbieders.
  • ondersteunt scholen en leerkrachten vraaggericht met kennis, advies en coaching om kunst en cultuur tot een onderdeel van het curriculum te maken.
  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!