Ondertekening convenant cultuuronderwijs Zutphen

Convenant Cultuureducatie Primair Onderwijs Zutphen

Convenant Cultuureducatie Primair Onderwijs Zutphen 2021-2029

Het convenant Cultuureducatie Primair Onderwijs Zutphen 2021-2029 waarborgt goed cultuuronderwijs op basisscholen voor zeker acht jaar!
Download hier het Convenant: Cultuureducatie Primair Onderwijs Zutphen 2021-2029

Bij het convenant zijn vier partijen betrokken:

  • gemeente Zutphen
  • Muzehof Centrum voor de Kunsten
  • Zutphens Directie Overleg Cultuur en Kunst (ZUDOCKU: Graafschap bibliotheek, Theater Hanzehof & Buitensociëteit, Muzehof, Luxor, Musea Zutphen, Dat Bolwerck
  • Zutphense scholen voor primair onderwijs: Stichting Archipel, Scholengroep GelderVeste, SKBG Scholen en de CorDeo Scholengroep.

Door de cultuurlessen op school leren kinderen over zichzelf, hun omgeving en andere, toen en nu, en werken zo aan hun ontwikkeling, burgerschap en zelfvertrouwen. Muzehof Centrum voor de Kunsten organiseert dit voor de scholen met de Cultuurcoaches van Muzehof Cultuur en School.
Alle kinderen maken kennis met kunst en cultuur en door inzet van CMK (cultuureducatie met kwaliteit), krijgt dit een vaste plaats in hun basisschooltijd.

Het werd feestelijk ondertekend op 14 juni 2021.
Ondertekenaars convenant
Ondertekenaars convenant in tuin Dat Bolwerck

Download hier een eerder convenant: Cultuureducatie Primair Onderwijs Zutphen 2017-2021

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!