Wat is Méér Muziek in de Klas Lokaal?

Het doel van stichting Méér Muziek in de Klas is dat eind 2020 alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland goed en structureel muziekonderwijs krijgen. Dat doen ze onder andere door basisscholen te verbinden met culturele instellingen en andere partijen, en door alle partijen die zich met muziekonderwijs bezighouden te laten samenwerken om elkaar te versterken om het gemeenschappelijke doel te bereiken.

In februari 2018 was een eerste verkenningsbijeenkomst Meer Muziek in de Klas Lokaal regio Zutphen-Lochem e.o., geïnitieerd door Muzehof in samenwerking met Méér Muziek in de Klas. Dit mondde uit in een feestelijke ondertekening van een convenant op 17 april 2019, waar 60 partijen vanuit diverse 'bloedgroepen' (onderwijs, muziekaanbieders, muziekverenigingen, Pabo/conservatoria, Centra voor de Kunsten/Cultuurpunten, gemeenten en ondernemers/fondsen) 'het kind' structurele muziekeducatie beloven. Muzehof is gevraagd dit traject verder te blijven aanjagen en coördineren, zodat deze belofte ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.

Meer info op onze pagina Méér Muziek in de Klas Lokaal

 

 

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!