Wat kan ik doen voor gezinnen die geen geld hebben voor les?

Heb je op school kinderen uit gezinnen waar thuis geen geld is voor lessen op sport- en cultuurgebied? Als directeur kun je de leerkracht stimuleren alert te zijn op deze mogelijkheid. Ook deze kinderen willen buitenschools kunst- of sportlessen volgen. Als daar in het gezin geen geld voor is, dan is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds kan het lesgeld van deze kinderen vergoeden. De leerkracht kent de gezinnen en het buitenschoolse lesaanbod in de omgeving. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vraagt daarom of de leerkracht intermediair wil worden om de aanvraag in te dienen. Als intermediair voor dit fonds kan cultuurcoach en buurtsportcoach Julie de la Fuente ook de aanvraag doen.

Er zijn nog meerdere oplossingen voor tegemoetkoming in de kosten.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!