Wat kan ik doen voor gezinnen die geen geld hebben voor les?

Heb je op school kinderen uit gezinnen waar thuis geen geld is voor lessen op sport- en cultuurgebied? Als directeur kun je de leerkracht stimuleren alert te zijn op deze mogelijkheid. Ook deze kinderen willen buitenschools kunst- of sportlessen volgen. De leerkracht kent de gezinnen en het buitenschoolse lesaanbod in de omgeving.

Als daar in het gezin geen geld voor is, zijn er meerdere oplossingen voor.
Kijk op ons overzicht op tegemoetkoming in de kosten.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!