Tijdmachine in schoolvoorstelling

Wat doet de Muzehof

Wat doet de Muzehof in Cultuur en School

Muzehof is het expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie en -participatie. We verzorgen het cultuureducatieaanbod tijdens de lessen op je school. We zijn binnen je school de verbinder tussen de ICC'er en de leerkrachten, maar zijn ook verbinder met de omgeving. We kennen de actoren in de wijk en brengen verbinding in de wijk tot stand.

Bij het sluiten van convenanten Primair Onderwijs vervult Muzehof een coördinerende, adviserende en bemiddelende rol.
We kunnen meedenken over ontwikkelingen waarmee je bezig bent en je kunt vragen stellen, bijvoorbeeld over landelijke ontwikkelingen.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!