1. Suzan Lutke opent de dag en laat ons nadenken over het belang van het WAAROM.

Suzan Lutke: ‘Ik hou van groepen (jonge) mensen van wie de ogen gaan schitteren als ze samen iets moois creëren dat uit hun hart komt. Ik vind het heerlijk daaraan leiding te geven altijd vanuit mijn eigen artistieke verbeeldingskracht. Ik kan dat. Ik kan ook anderen daarin opleiden en begeleiden. Centraal staat altijd de vraag hoe je mensen in beweging krijgt om te leren of beter: zich te ontwikkelen.’

Suzan Lutke opende de Muzehof Cultuureducatiedag op 8 februari 2017. Met een vragenspel middels de gratis online quiz Kahoot daagde Suzan ons uit om het snel eens te worden over fundamentele vragen:
Hoe denk jij over de volgende zaken?

 • Wat is de primaire taak van cultuureducatie?
 • Wat is er nodig als je wilt dat cultuureducatie creativiteit bij de leerlingen ontwikkelt?
 • Als je procesgericht werkt, welke rol heeft het product daarin dan?
 • Wat kan een kind leren met cultuureducatie?
 • Moet je als leerkracht kunstzinnig competent zijn om cultuuronderwijs te bieden?
 • Wat is je visie op cultuureducatie?
 • Wat heb je nodig om goed met de kunstenaar te kunnen bespreken wat je wilt voor de leerlingen?

Daarna nam zij ons mee in haar ervaringen in cultuureducatie en het werken met scholen en organisaties om te vertellen wat de kracht is van het WAAROM, de visie. Conclusies die wij hebben getrokken uit Suzans verhaal:

 • Duurzaam succesvol zijn is goed weten WAAROM je doet wat je doet.
 • Visie is van invloed op wat er gebeurt en wat de leeropbrengst is.
 • Misschien is het hele onderwijs cultuureducatie: je leert lezen, rekenen, schrijven en omgaan met verbeelding.
 • Door allemaal kleine beslissingen te nemen vanuit ons hart kunnen we het onderwijs voor onze kinderen verbeteren!

Wil je ook een spannende leer- of info- quiz maken, kijk dan op https://kahoot.it/#/

En, was het inspirerend? Reacties van deelnemers op de opening door Suzan Lutke
Beryl Grob-Schouten, directeur Basisschool De Vordering: ‘Inleiding van Suzan Lutke riep vragen op maar gaf ook antwoorden. We zijn met onze missie/visie bezig en de workshop was erg verhelderend.’
Sonja Peterse , coördinator Brede School Lochem: ‘De introductie lezing van Suzan. Mooi inzicht in hoe je tot inspirerend onderwijs kunt komen.’
Marjan Ruiterkamp, ICC’er: ‘De start met Suzan Lutke. Hoe zij haar visie over kunst en cultuur ziet en deze in de praktijk zou willen brengen.’
Antoine Rossewij, directeur: ‘De inleiding van Suzan Lutke was inspirerend, sprankelend en autonoom. Proces is belangrijker dan resultaat. ‘

 • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
 • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!