7. CMK 2017-2020 door Miranda Siemelink van Cultuurmij Oost

In Zutphen/Lochem zijn drie aanvragen gedaan voor CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit), die allemaal van start gaan in februari: drie SKBG scholen met De Muzehof (Zmart-artZ 2), Stichting Gelderveste met de Gruitpoort (Smart) en Stichting Archipel (Kunst geen vak apart). Op inhoud werken de drie samen, zodat plannen van school passend en lokaal kunnen worden ingevuld.

De scholen zijn leidend bij CMK. De plannen sluiten aan bij wat er op de school nodig is. CMK financiering is bedoeld voor scholen die onderwijsverandering willen bewerkstelligen.
Globaal heeft CMK drie pijlers:

  • Leerlijnen verankeren
  • Inhoudelijke deskundigheid van vakdocenten en leerkrachten versterken
  • Relatie tussen de school en de culturele omgeving versterken
  • Door Communities of Practice word door projectleiders kennis met elkaar gedeeld en in LABs word nieuwe kennis ontwikkeld en onderzoek gedaan i.s.m. PABO’s, ARTEZ e.a.

Voor 2019-2020 kunnen nog aanvragen gedaan worden.
Voor meer informatie kijk op de website van Cultuurmij Oost https://www.cultuurmijoost.nl/projecten/cmk

En word lid van de Meetup https://www.meetup.com/nl-NL/CMK-Gelderland/ en blijf op de hoogte van wat andere scholen en culturele instellingen doen.
Of twitter https://twitter.com/@cmkgelderland

De workshop werd verzorgd door penvoerder van de Provincie Gelderland Miranda Siemelink, Projectleider CMK, e-mail, 06 10986479.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!