cultuurparticipatie voor en door ouderen

Parels voor de Kunst

Parels voor de Kunst was een tweejarig programma om actieve cultuurparticipatie van de groeiende groep 60 plussers in de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen te bevorderen. Het was een samenwerking tussen Muzehof Centrum voor de Kunsten en de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen. Muzehof was initiatiefnemer en projectleider. Om cultuurparticipatie onder ouderen te vergroten richtte het programma zich op twee thema's, die beiden nodig zijn om het huidige culturele klimaat blijvend te verbeteren. Enerzijds richtte het programma zich op het vergroten van een netwerk (in de sectoren kunst, welzijn en zorg) en op de samenwerking daarbinnen. Anderzijds richt het programma zich op het ontwikkelen van een zogenaamde handboek

Actieve cultuurparticipatie voor ouderen

Het belangrijkste instrument om bovengenoemde thema's uit te werken, was de mogelijkheid tot financiele steun van Parels voor de Kunst om projecten te ontwikkelen. Parels voor de Kunst stimuleerde zoveel mogelijk professionals uit de sectoren kunst, welzijn en zorg om gezamenlijk culturele projecten voor ouderen op te zetten. Het is belangrijk dat de oudere deelnemers actief aan de slag gaan met bijvoorbeeld, dans, theater, schrijven of beeldende kunst. Het provinciale thema 'Regionaal cultureel erfgoed' loopt als rode draad door de projecten. 

Methodiekontwikkeling

Parels voor de Kunst gebruikte de input, die werd verkregen uit de projecten, om een methodiek (handboek) te ontwikkelen. Hiermee kunnen organisaties in de toekomst projecten organiseren op een effectieve wijze, zonder zelf het wiel opnieuw uit te moeten vinden. Zo werd gekeken naar de specifieke behoeftes van de doelgroep, naar verschillen binnen de doelgroep, naar samenwerkingskansen en naar de beste aanpak van culturele projecten voor ouderen.

Lees meer bij de pagina's:

Projecten

Meer informatie over de projecten vindt u hier Parels voor de Kunst: Kunstprojecten voor 60+

Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail

Parels voor de Kunst werd mede mogelijk gemaakt door Het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Provincie Gelderland en de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen

  • Je bent nooit te oud om te leren!
  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.