Waarom heeft de Muzehof een speciaal aanbod voor 50-plussers?

We hebben graag aandacht voor alle leeftijden, ook de vitale ouderen. Omdat de wensen vaak verschillen van de andere doelgroepen, hebben we een aparte categorie gemaakt.