Gelderse culturele instellingen

Brandbrief coronaschade aan provincie Gelderland

Brandbrief coronaschade door Gelderse culturele instellingen

Gelderse culturele koepelorganisaties hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar de provincie Gelderland.
Hierin worden de zorgen geuit over het voortbestaan van de culturele en creatieve infrastructuur in onze provincie.

Lees hier de brandbrief coronaschade van de gezamenlijk Gelderse culturele instellingen.

De brief is opgesteld en ondertekend door:

  • Cultuur en Erfgoedpacten Gelderland
  • Erfgoed Gelderland
  • Gelders Filmvertoners Overleg
  • Gelderse SOS Theaters
  • Poppunt Gelderland
  • Samenwerkende Gelderse Bibliotheken
  • Verenigde Cultuurcentra Gelderland
  • Vereniging Gelderse Podia

20-4-2020

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!