Schoolkinderen bezoeken een speciale voorstelling i.h.k.v. Cultuureducatie basisscholen

Ondertekening nieuw convenant Cultuureducatie Zutphen 21-29

Ondertekening nieuw convenant Cultuureducatie Zutphen

Met de ondertekening van het convenant ‘Cultuureducatie Zutphen 2021-2029’ op 14 juni 2021 is goed cultuuronderwijs op basisscholen voor acht jaar gewaarborgd. Het is een mooie samenwerking met vele partners: vier schoolbesturen, Graafschap bibliotheek, Theater Hanzehof & Buitensociëteit, Muzehof, Luxor, Musea Zutphen, Dat Bolwerck en Gemeente Zutphen. Wethouder Mathijs ten Broeke is aanwezig bij de ondertekening.

Deze partijen tekenen met elkaar een nieuw convenant Cultuureducatie, nu voor het eerst voor maar liefst de komende acht jaar. Hierin worden in een stevige samenwerking, lokaal en met de gemeente Zutphen, afspraken m.b.t. tot cultuuronderwijs gemaakt. De deelnemende basisscholen zijn: Archipel scholen, Gelderveste,  SKBG Onderwijs en Cordeo. Lees hier het convenant

Kunst- en cultuurlessen via school

Door de cultuurlessen op school leren kinderen over zichzelf, hun omgeving en andere, toen en nu, en werken zo aan hun ontwikkeling, burgerschap en zelfvertrouwen. Muzehof Centrum voor de Kunsten organiseert dit voor de scholen met de Cultuurcoaches van Muzehof Cultuur en School.

Alle kinderen maken kennis met kunst en cultuur en door inzet van CMK (cultuureducatie met kwaliteit), krijgt dit een vaste plaats in hun basisschooltijd. De scholen doen mee aan een basis Cultuurmenu wat kan worden aangevuld met extra componenten: Erfgoed, Kinderboekenweekvoorstelling of projecten op maat. Wat voor lessen zijn er zoal? Kijk op Totaalaanbod Cultuureducatie

Meer info over cultuureducatie op de Muzehof Cultuur en School-pagina's

28-5-2021

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!