Wethouder Lochem Gooding bij CMK-les De Branink

Wethouder Wendy Goodin loopt stage in basisschool De Branink

Wethouder Wendy Goodin loopt stage in basisschool De Branink

Op 19 juni 2024 liep de Lochemse wethouder sociaal domein, onderwijs en cultuur Wendy Goodin stage bij Daltonschool De Branink in Laren. Samen met de kinderen uit groep 5, 6 en 8 volgde zij theaterlessen. De Branink maakt daarbij gebruik van het landelijke programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK). Muzehof Centrum voor de Kunsten helpt daarbij.

In de klassen kreeg de wethouder een indruk hoe het landelijke programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CMK) er in de praktijk uitziet. Kenmerkend aan CMK is dat het creatief proces wordt gebruikt om kunstvakken en inhoudelijke vakken zo aan te bieden dat kinderen gestimuleerd worden om te gaan onderzoeken en experimenteren. Leerstof wordt vormgegeven aan de hand van beeldende kunst, dans, theater of muziek.

Cultuureducatie stimuleert vaardigheden

“Cultuureducatie is een geweldig middel om taal- en theatervaardigheden van kinderen te stimuleren. De kinderen in de groepen 5, 6 en 8 hebben in de loop van het schooljaar ontzettend veel geleerd. Ze gaan mooi op in het spelen van theater!”, aldus wethouder Wendy Goodin.

Taalvaardig worden op het toneel

CMK-dramadocent Sofie Cornelissen begeleidt de leerkrachten naar het zelf gebruiken van theater in de klas om taalvaardigheden te bevorderen. Sofie geeft de lessen eerst zelf aan de kinderen. “Toneelspelen is een mooie manier om taal te toe te passen, zowel mondeling als schriftelijk. De kinderen leren op deze manier vanuit een ander vakgebied. Daarom is cultuureducatie op scholen is een niet te missen onderdeel van het leerplan.”

Convenant

Dat is ook de reden dat dat alle basisscholen in de gemeente Lochem in 2019 een Convenant Cultuureducatie hebben ondertekend. Dit gebeurde in samenwerking met onder andere Muzehof Centrum voor de Kunsten, Bibliotheek Berkel & IJssel, Welzijn Lochem en de gemeente Lochem. Er wordt gewerkt aan een nieuw convenant voor na 2025.

Sofie Cornelissen geef theaterles in de klas. Achterin in het blauw wethouder Goodin.

 

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!