Muzehof is landelijk gecertificeerd.

ANBI instelling

ANBI-Status

Muzehof Centrum voor de Kunsten is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling).
Dat betekent dat je je gift aan Muzehof kunt aftrekken van de belasting. Kijk op www.anbi.nl voor meer informatie.
 
Naam instelling
Stichting Muzehof
 
RSIN/fiscaalnummer
0030.32.723

Meer weten? Neem contact op met Corien Meijer

BELONINGSBELEID
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
Directie en personeel worden beloond conform de richtlijnen van de cao Kunsteducatie.

DOELSTELLING
www.muzehof.nl/over-ons/visie-en-missie

JAARREKENING
jaarrekening 2018
jaarrekening 2019