ANBI instelling

ANBI-Status

Muzehof Centrum voor de Kunsten is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling).
Dat betekent dat je je gift aan Muzehof kunt aftrekken van de belasting. Kijk op www.anbi.nl voor meer informatie.
 
Naam instelling
Stichting Muzehof
 
RSIN/fiscaalnummer
0030.32.723

Meer weten? Neem contact op met Corien Meijer