Aanmeldprocedure

Wil je je aanmelden voor een cursus of andere activiteit van de Muzehof? Dat kan via deze website.

Muziek-en circuscursussen

Deze cursussen kennen een minimum aantal leerlingen. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de cursus niet door. Dat laten we je dan natuurlijk weten. Deelnemers krijgen schriftelijk bericht wanneer de cursus van start gaat. Plaatsing is meestal mogelijk tijdens het hele jaar in overleg met de docent mits er nog plaats is binnen de cursus. (Het lesgeld voor leerlingen van 21 jaar en ouder wordt verhoogd met 21 procent btw).

Start van de cursussen

Voor de cursussen geldt: één week voor de startdatum wordt bepaald of er voldoende deelnemers zijn om cursus van start te laten gaan. Van alle cursussen krijg je over de aanvang schriftelijk bericht.

Verlenging

Iedere Muzehof-leerling moet zich elk jaar opnieuw aanmelden. Leerlingen van de Muzehof ontvangen hiervoor in mei een herinschrijvingsformulier.

Aanmelding

De aanmelder verbindt zich door ondertekening van het inschrijfformulier of door aanmelding via www.muzehof.nl voor de gehele cursus of een volledig schooljaar. Tussentijds uitschrijven moet altijd schriftelijk gebeuren waarbij restitutie van lesgeld slechts mogelijk is onder de volgende voorwaarden:

  • Verhuizing buiten het werkgebied van de Muzehof (Zutphen en Lochem)
  • Langdurige ziekte van de cursist (met doktersverklaring).

Hierbij brengen we € 15 administratiekosten in rekening.

Tot één week vóór de eerste les kun je je kosteloos afmelden. In alle overige gevallen beslist de directie.

Betaling

Voor betaling van het cursus-/lesgeld ontvang je een nota. Het bedrag van de nota moet uiterlijk zijn betaald op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling geven we de gehele vordering uit handen, waarbij de (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke renten voor rekening van de cursist komen.

Verzuim van de leerling

De administratie van de Muzehof wordt graag tijdig op de hoogte gebracht wanneer een leerling is verhinderd. Deze lessen worden niet ingehaald.

Uitval van lessen

Uitval van lessen door de docent (ziekte, bijscholing, examens en dergelijke) geeft niet automatisch recht op restitutie van het lesgeld.

Bij langdurige ziekte van een docent zetten we een vervanger in. Als bij een jaarcursus onverhoopt meer dan twee lessen door afwezigheid van een docent zijn vervallen, vindt restitutie van lesgeld plaats aan het einde van het cursusjaar.

Foto en film

Alle foto's en films die door (of in opdracht van) de Muzehof worden gemaakt, kunnen voor publicatie (internet, posters, flyers en dergelijke) worden gebruikt. Heb je hiertegen bezwaar, dan verzoeken we je dit schriftelijk te laten weten.

De bovenstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de duur van de overeenkomst.

Muzieklessen

Je kunt direct afspraken maken met de Muzecollectief-docent. De docent zal je informeren over tarieven en lesvormen. Zie verdere info tarieven muziek.

Theaterlessen

De theaterlessen worden gegeven door Marij Verhaevert (Theaterspel) en Lieke Deelstra (De Verhalenwerkplaats)

 

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!