Tegemoetkoming leskosten

Kunt u het lesgeld niet betalen voor u of uw kind(eren) om financiële redenen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de leskosten. De Muzehof verwijst u graag door naar de volgende organisaties:

Nationaal Fonds Kinderhulp

Staat kinderen financieel bij om hun passie te kunnen uitvoeren of hen te helpen bij hun ontwikkeling. Aanvraag kan alleen gedaan worden door een maatschappelijke organisatie waar het kind/gezin bekend is, niet door particulieren. Aanvraag is ook alleen mogelijk als nergens anders beroep op wordt gedaan. zie voor meer informatie of bel 0570-611 899

Stichting Leergeld (Zutphen en Lochem)

Biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Stichting Leergeld komt kinderen van 4 tot 18 jaar tegemoet die in een gezin opgroeien met een laag inkomen.
Voor Zutphen zie voor meer informatie of bel 0575-514675
Voor Lochem zie voor meer informatie of bel 06-404 420 76

Meedoenregeling (gemeente Zutphen)

De gemeente Zutphen heeft de Meedoenregeling waardoor volwassenen met een minimaal inkomen toch lessen kunnen volgen.
De Meedoen-regeling vraagt u aan via het aanvraagformulier Zie voor meer informatie.

Kindpakket (gemeente Zutphen)

Je kan voor je kind eventueel gebruik maken van het Kindpakket.

Meedoenregeling (gemeente Lochem)

Bij de gemeente Lochem kan iedereen vanaf 4 jaar oud in aanmerking komen voor een minimaregeling. Dat gaat via het Zorgloket van de gemeente Lochem.  Zie voor meer informatie of bel 0573-289 222.

Jeugdcultuurfonds (gemeente Lochem)

Zie hier extra informatie over het Jeugdcultuurfonds afdeling Lochem/Gelderland. Hier kun je als ouder, leerkracht, hulpverlener, docent budget aanvragen voor een kind dat graag op muziek-, dans-, theater-, of circusles wil.