bestuursleden

Bestuur

Het bestuur van de Muzehof wordt gevormd door de volgende leden:

Pieter van der Hammen / voorzitter

Saskia van Rassel / secretaris


Marijn van den Born / lid


Hanneke Siebelink / lid