bestuursleden

Bestuur

Het bestuur van de Muzehof wordt gevormd door de volgende leden:
Liza Westendorp / voorzitter


Marijn van den Born / penningmeester

Irene van Kesteren /  secretaris


Hanneke Siebelink / lid

Jan Hovers /  lid

Meer info over bestuur:
Bestuursreglement Stichting Muzehof en Bijlage bij Bestuursregelement

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!