talenten optredens

TOP-fonds

TOP-fonds: fonds voor Talentontwikkeling Podiumkunsten.

Het doel van de stichting is om binnen de gemeenten Zutphen en Lochem in samenwerking met de Muzehof een (financiële) bijdrage te leveren aan de mogelijkheden om talentvolle kinderen een maximale kans op ontplooiing te bieden op het gebied van de podiumkunsten.
Het TOP-fonds wenst dat alle talentvolle kinderen, ook van financieel minder draagkrachtige ouders, tot bloei kunnen komen. Muziek, dans en theater maken niet alleen de wereld van het kind mooier en rijker maar ook die van hun omgeving.

In het comité van aanbeveling van het TOP-fonds hebben zitting: Johanette Zomer, Harm Edens, Jeroen den Herder en Roeland Kooijmans.
Het bestuur van het TOP-fonds wordt gevormd door:
Peter Buikstra (voorzitter/penningmeester), Linda Willems (secretaris), Rien Wulffraat en Julia Loen.

Wilt u donateur worden van het TOP-fonds
Neem dan contact op met voorzitter Peter Buikstra, via info@topfondstalent.nl of 06-37276909
Voor donatie of sponsoren: het rekeningnummer is
NL84RABO 0136407218, t.n.v. Stichting Topfonds.

Meer info op de website

www.topfondstalent.nl

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!