Meedoen als kunstaanbieder

Meedoen als kunstaanbieder

Ben je een kunstaanbieder en heb je een idee of mooi product? Wil je van gedachten wisselen of je deskundigheid vergroten? Muzehof wil graag kwaliteit in de kunsent. Kunstaanbieders die lessen willen geven of ontwikkelen voor scholen kunnen terecht bij Cultuur en School. We denken dan bijvoorbeeld aan kunstenaars, vakdocenten in een kunstdiscipline, maar ook erfgoedpartners, culturele instellingen (schouwburg, bibliotheek), muziekverenigingen en dergelijke.

Muzehof vormt de schakel tussen het onderwijs en de culturele omgeving. We werken samen met de scholen in het Cultuurmenu (Lochem en Zutphen), het brede-schoolprogramma (Lochem), buurtsportcoachregeling (Zutphen) en op-maat-programma’s met individuele scholen. Daarnaast verzorgen we voor veel scholen ook deskundigheidsbevordering. In deze programma’s laten we leerlingen in contact komen met hun culturele omgeving en de wereld van de professionele kunst.

Misschien kun jij als kunstaanbieder een rol in ons aanbod spelen. Dat hangt af van de ruimte die er op dat moment is en of je kennis of aanbod inzetbaar is in een van onze programma’s.

Overigens organiseren we jaarlijks een studiedag voor scholen en aanbieders, versturen we nieuwsbrieven over ontwikkelingen in het onderwijs en organiseren we interessante bijeenkomsten/lezingen waar je als aanbieder ook bij uitgenodigd kan worden.

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!