Talentenklas Muzehof

Talentenklas voor gevorderde muzikale talenten

Wil je auditie doen voor de Muzehof Talentenklas? Of ben je al toegelaten? Dan is het goed te weten wat dat ongeveer inhoudt. De Muzehof Talentenklas is een groep leerlingen die meer talent en motivatie hebben dan de gemiddelde muziekleerling. Ze willen zich bijvoorbeeld voorbereiden op een eventuele vakstudie muziek, maar dat hoeft zeker niet. 

De Talentenklas in de praktijk

De Muzehof verleent je als talentenklasleerling een aantal extra’s. In ruil daarvoor verwachten we ook een bepaalde inzet. Hoewel we altijd oog hebben voor specifieke situaties en we daarvoor ook een oplossing zoeken, is deelname aan de Talentenklas niet vrijblijvend.
Deelname aan de Talentenklas is mogelijk voor alle jongeren tot 18 jaar uit de regio Zutphen en Lochem. Om je talent te kunnen ontwikkelen is extra lestijd noodzakelijk. Het is de bedoeling dat je voldoende lestijd op je instrument volgt bij je eigen docent.
Op woensdagavond is de les voor alle leerlingen die na auditie zijn toegelaten tot de talentenklas. In deze lessen komen onder meer aan de orde: muziektheorie, gehoorscholing, muziekgeschiedenis, luisterlessen, podiumpresentatie, samenspel, improvisatie en andere gezamenlijke activiteiten. Ook een aantal masterclasses van bekende musici of experts zijn een onderdeel van het jaarprogramma. De Talentenklas verzorgt geregeld concerten en doet soms mee aan concoursen.

Auditie

Je kunt alleen deelnemen aan de Talentenklas na een auditie. De audities vinden plaats vlak voor de zomervakantie, met evt. een tweede ronde begin september. Een auditiecommissie beslist over aanname. Voor de auditie speelt de leerling een programma met drie afwisselende stukken van maximaal 10 minuten. Daarnaast wordt een luistertest afgenomen en is er een kort motivatiegesprek. Het beheersen van het notenschrift is een vereiste om te kunnen worden toegelaten. Ook spelers die al deel hebben uitgemaakt van de klas doen jaarlijks auditie voor het nieuwe seizoen. Bij de auditie zijn geen ouders aanwezig. Kort na de audities beslist de commissie over aanname en krijgen de deelnemers bericht. 

Auditiedatum 2021: 25 september

De talentenklas gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.
Inschrijfformulier voor de auditie is hier te vinden. Heb je vragen: mail.
Wie organiseert de Talentenklas? Kijk hier
Wie zitten er nu in de Talentenklas? Overzicht

Praktisch en financieel

A. Extra lestijd op je instrument
Talentenklas-leerlingen moeten extra lestijd op hun instrument zelf met de eigen docent afspreken en verrekenen.

B. Kosten
Deelnemen aan deze klas kost €150,- per jaar. Ben je aangenomen na de auditie, meld je dan hier aan.
Om de Talentenklas bereikbaar te houden voor alle kinderen en jongeren, trekt Muzehof externe financiering aan via het speciaal opgerichte TOP-fonds en projectmatige ondersteuners.

C. Extra mogelijkheden om op te treden en presentaties
Het is duidelijk dat deelname ook van de ouders extra inzet vraagt: halen en brengen, faciliteren van studiemogelijkheid thuis, eventueel zoeken naar een goed instrument en dergelijke. De coördinator kan altijd meedenken en adviseren.

Vragen?

Heb je nog vragen of wil je auditie doen? E-mail

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Stichting TOP - TalentOntwikkeling Podiumkunsten - ondersteunt de Talentenklas. Ook u kunt donateur worden!