Financiële hulp

Kun je het lesgeld niet betalen voor jezelf of je kind? Dan kun je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de leskosten. De Muzehof verwijst je graag door naar de volgende organisaties die graag willen bijdragen:

logo fonds Kinderhulp Nationaal Fonds Kinderhulp

Staat kinderen financieel bij om hun passie te kunnen uitvoeren of hen te helpen bij hun ontwikkeling. Aanvraag kan alleen gedaan worden door een maatschappelijke organisatie waar het kind/gezin bekend is, niet door particulieren. Aanvraag is ook alleen mogelijk als nergens anders beroep op wordt gedaan. Zie voor meer informatie of bel 0570-611 899

Stichting Leergeld (Zutphen en Lochem)

Biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Stichting Leergeld komt kinderen van 4 tot 18 jaar tegemoet die in een gezin opgroeien met een laag inkomen.
Voor Zutphen zie voor meer informatie
Voor Lochem zie voor meer informatie of e-mail

logo Jeugdfonds Sport en Cultuur Jeugdfonds Sport en Cultuur (gemeente Lochem en Zutphen)

Dit fonds heet ook 'Jeugdcultuurfonds'
Zie hier extra informatie over het JFSC Gelderland. Hier kun je als ouder, leerkracht, hulpverlener, docent budget aanvragen voor een kind dat graag op muziek-, dans-, theater-, of circusles wil.
Muzehof heeft een intermediair, Julie de la Fuente, om de aanvraag te doen. E-mail Julie of bel naar de Muzehof 0575-515350

gemeente Zutphen Gemeente Zutphen:

Meedoenregeling (gemeente Zutphen)

De gemeente Zutphen heeft de Meedoenregeling waardoor volwassenen met een minimaal inkomen toch lessen kunnen volgen.
De Meedoen-regeling vraag je aan via het aanvraagformulier. Dit formulier kun je ook afhalen bij de balie van Het Plein. Zie voor meer informatie Meedoenregeling Zutphen.

Kindpakket (gemeente Zutphen)

Je kan ook eventueel gebruik maken van het Kindpakket. Dit is een extra financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag inkomen. De regeling levert een bijdrage in de kosten die gemaakt worden voor je kinderen. Voor elk kind kan je een bijdrage aanvragen.

Stichting Het Gebroeders Bakkers Weeshuis (gemeente Zutphen)

Een aanvraag doen kan via een formulier dat op hun website staat. Klik op deze link

gemeente Lochem Gemeente Lochem:

Meedoenregeling (gemeente Lochem)

Bij de gemeente Lochem kan iedereen vanaf 4 jaar oud in aanmerking komen voor een minimaregeling. Dat gaat via het Zorgloket van de gemeente Lochem.  Zie voor meer informatie Meedoenregeling Lochem of bel 0573-28 92 90

  • Heb je een vraag? Neem contact op met de Muzehof.
  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!