Schoolvoorstelling in Schouwburg Lochem

Cultuur en School

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van leerlingen op de basis- en middelbare school. Daarvan zijn de cultuurcoaches van Muzehof Cultuur en School overtuigd. Met cultuureducatie kan de leerkracht in het primair onderwijs of docent in het voortgezet onderwijs leerlingen nog meer optimale kansen bieden en voldoende bagage meegeven voor een rijke toekomst. Maar hoe organiseer je dat?

Hier kunnen de cultuurcoaches van Muzehof Cultuur en School bij helpen. We zoeken bijvoorbeeld de juiste kunstenaar of theatermaker voor de klas, laten de les of voorstelling perfect aansluiten bij het lesthema én bij de doorlopende leerlijn. Ook een museumbezoek of een stadswandeling kan met de juiste verdieping hieraan verbonden worden. Voor informatie over bijscholing en de financiering van dit alles ben je bij ons ook aan het goede adres.

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van leerlingen omdat

  • ze kunstzinnige en creatieve talenten en competenties ontwikkelen, zowel door zelf aan de slag te gaan als door kunst te bekijken en te ervaren
  • ze aangemoedigd worden sociale vaardigheden en individuele expressie te ontwikkelen
  • ze al doende verschillende leergebieden in het onderwijs met elkaar verbinden

Ben je werkzaam of betrokken bij kunst- en cultuurlessen in het onderwijs? Ben je leerkracht, ICC'er, schooldirecteur, ben je een kunstdocent/ cultuuraanbieder of betrokken ouder/verzorger? Lees hier alles over hoe de cultuurlessen in het onderwijs tot stand komen.

  • Vind ons leuk op facebook en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes!